Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finländarna lutar politiskt högerut

Från 2015
Är chefen jobbig? Känns jobbet tungt? Kanske en livscoach är nåt att satsa på?
Bild: YLE arkiv

Över hälften av finländarna lutar politiskt högerut, visar en gallupundersökning som Maaseudun Tulevaisuus har låtit göra. I undersökningen framgår också att finländarna anser sig höra till tre jämnstora samhällsklasser.

Femton procent anser sig höra helt till högern, medan 41 procent åtminstone i viss mån tänker i högerbanor. Nio procent av finländarna anser sig i sin tur höra helt till vänstern och 35 procent lutar delvis vänsterut.

Samlingspartiet och Centern mest höger

Samlingspartiet är det mest utpräglade högerpartiet. Hela 97 procent av partiets anhängare lutar mot höger och klart över hälften anser sig höra till övre medelklassen.

Bland anhängarna till det just nu största partiet Centern lutar hela 80 procent åtminstone i viss mån högerut. Centerfolkets klasstillhörighet varierar ändå mycket och de flesta hör till lägre medelklassen.

Sannfinländarna nya mittenpartiet

Närmast den egentliga politiska centern ligger Sannfinländarna. Partiets anhängare fördelar sig nästan helt jämnt på höger-vänster axeln.

Över hälften upplever sig höra till arbetarklassen. Det här är mer än inom både Vänsterförbundet och SDP.

De gröna ligger vänster om SDP

Socialdemokraternas anhängare förknippar sig fortfarande oftast med vänstern, men partiet har börjat röra sig mot mitten och ligger inte längre näst längts ut på vänsterkant.

Längst ut till vänster ligger fortfarande Vänsterförbundet. De följs av De gröna som har fler verkligt vänstersinnade än SDP, trots att många av partiets anhängare fortfarande har högersympatier.

Den nya arbetarklassen

Undersökningen kommer inte med några stora nyheter. Den bekräftar ändå att de traditionella samhällsklasserna fortfarande lever kvar i Finland och att höger-vänster uppdelningen har en politisk betydelse. Den största förändringen är att arbetarklassen inte är lika vänsterorienterad som förut.

Tusen finländare intervjuades av TNS Gallup i december. Felmarginalen är +/- 3 procentenheter.