Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nytt program mot dubbelmedicinering av äldre

Från 2015
Uppdaterad 07.01.2015 18:03.
Programmet Lääkeseula hjälper vårdpersonal att undvika läkemedelsskador inom äldrevården
Bild: Raisoft

Den nya programvaran presenteras i dag på Läkardagarna i Helsingfors. Systemet hjälper läkare och övrig vårdpersonal att utvärdera medicineringsbehovet.

Professor emerita i geriatri, Sirkka-Liisa Kivelä, har fått otaliga e-postmeddelanden, brev och samtal om nittioåringar som har blivit virriga av sina starka värkmediciner.

Hon säger att äldre ofta har annorlunda besvär av medicinering än yngre.

- Mångmedicinering är vanligt och det förekommer ofta problem såsom svindel, fall, minnesstörningar och till och med förvirring. Det är viktigt att identifiera och förebygga läkemedelsskador, säger Kivelä.

Det finns fortfarande uppenbara problem med att känna igen felmedicinering, uppger Kivelä.

- Läkarkåren har helt klart inte tillräckligt med kunskap om hur lätt äldre personer får biverkningar av sina mediciner.

Därför har Kivelä deltagit i utvecklingen av en programvara, som hjälper läkarkåren och framför allt sjukvårdspersonalen att identifiera dubbelmedicinering.

Systemet bygger på frågor om patienten
Programmet, som är avsett att användas inom äldrevården, ger en helhetsbild av medicineringen och slår larm om eventuella problem utgående från vilka mediciner som används och hurdana symptom patienten har.

Det är Karlebyföretaget Raisoft och DRA Consulting i Vanda som har tagit fram programmet "Lääkeseula" (ungefär Läkemedelssåll). Det fungerar som en tilläggsdel till vård- och uppföljningssystemet Raisoft.net.

- Det är ett webbaserat system. Man fyller i ett antal frågor om det fysiska och psykiska hälsotillståndet. Sedan fyller man i frågor om sjukdomar som man har och vilken medicinering man har, säger Johan Boholm från Raisoft.

Utifrån svaren på frågorna räknar systemet ut var det finns risk för dubbelmedicinering. Tidigare har läkarna kollat patientens mediciner med hjälp av läkemedelsdatabasen Fimea, som också det nya programmet bygger på.

- Det är klart att läkarna kan gå igenom patientens läkemedel medicin för medicin, men det här systemet samlar den väsentliga informationen på ett ställe, säger Boholm.

Systemet kan hjälpa var fjärde felmedicinerad 75-åring

Enligt Kivelä är det viktigt att inte bara läkare, utan också vårdare kan utvärdera äldres välmående och sålla eventuella skadeverkningar med hjälp av programmet.

Därför riktar sig systemet speciellt till sjukvårdspersonalen.

Programmet är visserligen inte den enda lösningen till felmedicinering i dag. Utbildning, specialisering och forskning behövs också.

Programvaran är trots allt ett steg i rätt rikting.

- Jag skulle inte bli förvånad om det nya systemet hjälpte var fjärde 75-åring som har fått fel medicinering, säger Kivelä.

Diskussion om artikeln