Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Besvär till domstol förvånar Apottidirektör

Från 2015
Poliklinik.
Bildtext Apotti är ett patientdatasystem som ska användas av nästan samtliga kommuner inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Drömmen: ett gemensamt system för patient- och kundregister i hela regionen. Läget: två finalister kvar i upphandlingen. Problemet: den ena finalisten har dragit i nödbromsen och tagit upphandlingen till domstol.

De två finalisterna i Apottiupphandlingen är CGI i Finland och amerikanska Epic Systems. Priset de tävlar om är få leverera det nya Apottisystemet, en satsning som beräknas vara värd mellan 300 och 400 miljoner euro. Nu har CGI Finland gjort ett besvär till marknadsdomstolen om hur upphandlingen har gått till.

Det här är Apotti

"Avsikten med projektet Apotti är att förbättra social- och hälsovårdens funktion och service. Social- och hälsovårdtjänsterna överlappar varandra främst inom äldreomsorgen, mental- och rusvården, handikappservicen samt inom vården av utvecklingsstörda. De nuvarande kund- och patientdatasystemen stöder dåligt verksamheten och dess utvecklande. Att upphandla och ta i bruk ett internationellt sett högklassigt kund- och patientdatasystem är därför en del av projektet.

Apotti är ett samarbetsprojekt. Med är Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt och Grankulla samt HNS. I och med att samupphandlingsbolaget KL-Kuntahankinnat Oy kommit med kan också HNS-områdets övriga kommuner ansluta sig till projektet.

Namnet Apotti härleder sig av de finskspråkiga orden ”asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelu” (”kund- och patientdatasystemservice”)."

Läs mera här

Varför de valt att göra så förstår inte projektbyråns direktör Hannu Välimäki.

- Vi har inte ens fattat ett beslut som man kunde överklaga i domstolen, poängterar han.

"Jag vill inte ha några klagomål"

Resan för att nå målet har varit lång. Kraven som projektbyrån ställer på leverantören är hårda och många förhoppningsfulla har fallit bort.

Även på beställarsidan har osäkerheten skymtat och bland annat Esbo hoppade av projektet för två år sedan med hänvisning till att deras nuvarande patient- och kundregister inom sjuk- och hälsovården fungerar.

Orsaken till att CGI Finland nu lämnat in ett besvär till marknadsdomstolen är att företaget uppfattar att den andra kandidaten fått en fördel i och med att de fick lov att lämna in ett alternativt förslag i upphandlingen.

I upphandlingskraven står det att alla komponenter i det slutgiltiga Apottiprogrammet måste vara sådana som redan finns och är i bruk på marknaden. Enligt CGI Finland försöker Epic Systems nu leverera en modul som inte uppfyller det här kravet.

- Det stämmer inte, säger Hannu Välimäki.

Han poängterar att man i en upphandling också förhandlar och att projektbyrån gett lov åt Epic Systems att presentera den alternativa lösningen, men att man absolut inte fattat något beslut gällande den alternativa lösningen.

Hannu Välimäki är direktör för Apottiprojektbyrån.
Bildtext Hannu Välimäki är direktör för Apottiprojektbyrån.

- Jag har flera gånger understrukit att jag inte vill ha några besvär under processen, utan alla parter behandlas lika, säger han.

Det viktigaste är att få allting färdigt i tid

Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle ett upphandlingsbeslut fattas under våren 2015, vilket innebär att champagnekorkarna flyger i taket hos antingen CGI Finland eller Epic Systems. Därför hoppas Hannu Välimäki på att domstolen snabbt behandlar ärendet och förkastar besväret.

- Om det trots allt godkänns kan det hända att vi måste ta om en del av upphandlingen. I bästa fall försenas beslutet i så fall med cirka ett halvt år, säger han.

Prislappen för en sådan försening uppskattar han till ett par hundratusen euro.

- Men det är småpotatis jämfört med vad det här kommer att kosta om vi inte snart får Apotti till slutanvändarna, säger Hannu Välimäki uppgivet.

Läs också:

Tomgång irriterar läkare - räddar Apotti vården?
Sex vill ha Apotti
Esbo förkastade enhälligt Apotti
Varför är Apotti så dyrt?