Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Svårare att bli alterneringsledig

Från 2015
Uppdaterad 08.01.2015 11:34.
Städerskan Camilla Sandberg har ansökt om att vara alterneringsledig
Bildtext Camilla Sandberg har ansökt om alterneringsledigt från städandet.

Nya direktiv kräver fler arbetsår för den som vill vara alterneringsledig. Vikarien ska också ha varit arbetslös en längre tid.

Villkoren för alterneringsledighet ändrades den 1 september ifjol (2014) och nu är det litet andra regler som gäller för den som vill vara ledig och också för vem som kan hoppa in och vikariera.

För att ha rätt till ledighet ska man numera ha en arbetshistoria på 16 år jämfört med tidigare 10 år. Alterneringsledigheten har förlängts till mellan tre månader och ett år.

Den person som anställs som vikarie ska ha varit arbetslös i minst 90 kalenderdagar antingen utan avbrott eller i perioder innan anställningen som vikarie börjar. Tidigare kunde det räcka med en dags arbetslöshet.

Paus från moppen

Ekenäsbon Camilla Sandberg är anstaltvårdare och jobbar med att städa olika fastigheter. Hon har varit alterneringsledig tidigare och ser det som en viktig möjlighet till andhämtning från arbetet.

Hon upplever att det nu har blivit svårare att beviljas en ny ledighet.

- Antalet arbetsår påverkar beslutet och den summa man får som ersättning. Det kan också vara svårare för arbetsgivaren att hitta en vikarie eftersom personen ska ha varit arbetslös längre.

Sandberg har varit alterneringsledig under två perioder om 90 dagar och enligt det avtal som gjordes upp före den 1 september då direktiven ändrades. Hon har fått god hjälp vid arbets- och näringsbyrån men har också fått ta fram en del av informationen själv.

- Det är inte så klart utskrivet vad som gäller. Hur dagarna ska räknas var inte heller solklart.

Längre ledigt

Alterneringsledigheten förlängs enligt det nya systemet en aning så att den varar mellan 100 och 360 kalenderdagar.

Ledigheten får också i fortsättningen användas på det sätt man själv vill. Den ersättning som betalas under alterneringsledigheten kvarstår oförändrad, uppger man vid Folkpensionsanstalten.

Ersättningen är, beroende på arbetshistoriens längd, antingen 70 eller 80 procent av den arbetslöshetsdagpenning som personen ifråga har rätt till om han eller hon blir arbetslös.

Syftet med alterneringsledigheten är att främja arbetstagarnas ork i arbetet och sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande. Systemet togs i bruk 1996.

Delade meningar

Stefan Högnabba är kassachef för arbetslöshetskassan SuPer. Det är den kassa som betjänar närvårdare, primärskötare och kyrkligt anställda. Arbetslöshetskassan betalar ut ersättningen för deras alterneringsledigheter.

Stefan Högnabba (SFP)
Bildtext Stefan Högnabba

- En tredjedel av våra medlemmar har ansökt om alterneringsledighet. Det är en ganska hög procent. Ledigheten fungerar säkert som ett sätt att klara av ett allt mer hektiskt arbetstempo. Samtidigt finns det de som kritiserar systemet och är rädda för att arbetsuppgifterna har förändrats när man kommer tillbaka på jobb.

Inom de branscher som Högnabba är i kontakt med är den allmänna uppfattningen att det har blivit svårare att beviljas alterneringsledighet.

- De nya direktiven har varit i kraft så kort tid, men de ska ju utvärderas och vi får se vad det leder till.

Arbetslöshetsvillkoret på 90 dagar gäller inte arbetslösa arbetssökande under 30 år som avlagt en yrkeshögskole- eller högskolexamen för högst ett år sedan. Det räcker med en dags arbetslöshet också om vikarien är under 25 år eller över 55 år när alterneringsledigheten börjar.

Inte för alla

De nya direktiven jämnar ändå inte vägen för sysselsättningen av långtidsarbetslösa i någon högre grad, uppger man inom Raseborgs stads sysselsättningsenhet.

De som berörs är i första hand den grupp som är i början av sin arbetslöshet och som också har varit aktivt arbetssökande. Det här betyder att en stor grupp blir utanför och för dem krävs fortsättningsvis andra typer av sysselsättande modeller och metoder.

Socialhandledare Päivi Kulmala som arbetar med rehabiliterande arbetsverksamhet i Hangö har kommit till samma slutsats.

- För att en arbetslös ska hitta ett jobb eller ett motsvarande vikariat krävs motivation och en förmåga att hantera dygnsrytmen. Det här kan vara svårt för en långtidsarbetslös. Vi jobbar med att kartlägga arbetsförmågan och strävar efter att erbjuda meningsfull sysselsättning i någon av stadens verkstäder eller hos privata aktörer.

Enligt Kulmala är möjligheten till alterneringsvikariat mycket begränsad i Hangö.

- Det är få som har möjlighet att ansöka om alterneringsledighet här. Och det finns ju inga lediga jobb.

En person som har varit arbetslös mera än 300 dagar räknas idag som långtidsarbetslös. Tidigare gick gränsen för definitionen vid 500 dagar. Kommunerna har också ett ökat krav på sig att rehabilitera och sysselsätta dem.