Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Timslånga köer på samjouren måste åtgärdas

Från 2015
Uppdaterad 08.01.2015 06:41.
Ingången till samjouren.
Bildtext Samjouren vid Vasa centralsjukjhus.

Under julhelgen har köerna till den nya samjouren vid Vasa centralsjukhus varit långa. Vissa dagar har väntetiden till att anmäla sig periodvis varit upp till två timmar. De ansvariga är överens om att väntetiden är alldeles för lång.

När man kommer in på akuten ska man ta en kölapp och vänta på sin tur innan man får träffa en sjuksköterska som gör en första medicinsk bedömning. Överläkare Karolina Lönnberg säger att 30 minuter är den längsta tiden man borde behöva vänta på att få en första bedömning.

- Vi är absolut inte nöjda med situationen. Vi kan inte eftersträva att alla alltid ska få träffa en sköterska genast, men vi gör vad vi kan för att minska på köerna och få besöken att löpa så smidigt som möjligt, säger Lönnberg.

Avdelningsskötaren Ann-Katrin Brandtberg och överläkaren Karolina Lönnberg.
Bildtext Ann-Katrin Brandtberg och Karolina Lönnberg

Eftermiddagarna och veckosluten värst

Längst är köerna och väntetiderna precis när hälsovårdscentralerna stänger på eftermiddagen och jouren öppnar och på förmiddagarna på veckosluten.

På samjouren räknar man hur länge en patient har varit där, från att hen kom in genom dörren till att hen fick fara hem eller blev skickad vidare. Enligt avdelningsskötaren Ann-Katrin Brandtberg ska genomgångstiden vara högst fyra timmar.

- När det är som värst kan upp till 40 procent av patienterna vara här över fyra timmar, säger Brandtberg.

Brandtberg berättar att man inom akutsjukvård talar om att man inom 15 minuter ska ha en första bedömning av patientens hälsotillstånd.

- Om vi har stora patientmängder och väntetiderna är långa går vi ut bland patienterna för att kolla att ingen börjar må väldigt dåligt, säger Brandtberg.

Nya rutiner

Under de tre månader samjouren varit verksam har man bland annat ändrat på läkarnas arbetstider så att fler ska vara på jobb de tider det brukar vara flest patienter.

- Den senaste åtgärden är att vi nu börjar med ett system där sjukskötare och läkare jobbat närmare varandra och på det sättet kan åtgärda så mycket som möjligt på en gång, säger avdelningsskötaren Ann-Katrin Brandtberg.

- Oberoende hur mycket resurser vi skulle ha skulle vi inte kunna få bort köerna helt och hållet. I akutverksamhet kan man inte förutsäga allting, säger Lönnberg.

Onödiga besök belastar

Ofta kommer folk in på akuten som inte alls ska vara där. Det kan vara någon som letar efter en anhörig som finns på någon av sjukhusets avdelningar eller någon som ska till exempel till dagkirurgin. Brandtberg berättar att man nu hoppas på att få en värdinna som kan leda sjukhusets besökare rätt.

Om man är osäker på om man ska åka in till akuten eller inte kan man ringa till sjukhusets telefonrådgivning på telefonnummer: 06 213 1001.