Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

I Esbo får eleverna träna på morgonen

Från 2015
bollsport i skola.
Bildtext Esbo satsar på att skola och idrott inte krockar.
Bild: Yle/Patrick Stenbacka

Från och med hösten kommer det att finnas en idrottsklass som ger Esboelever från och med årskurs 7 möjligheten till morgonträningar.

Den nya idrottsmodellen ska göra det möjligt för elever i årskurs 7-9 att träna aktivt utan att det krockar med skolan. Enligt Mattlidens rektor Laila Andersson ansöker allt fler elever om lov för att kunna ta del av morgonträningar.

- Det finns allt fler idrottande elever som vill nå toppen. Många av våra elever har sina första morgonträningar redan klockan sex på morgonen. Alla förstår att det blir en kort nattsömn om en elev ska vara i idrottshallen redan klockan sex. Och sömn är viktigt för att man ska orka idrotta och orka med sitt skolarbete, säger Andersson.

Enligt henne ansöker också många om ledighet för sina morgonträningar och blir på det sättet efter i skolarbetet och känner sig pressade.

- Det här vill vi undvika genom att låta eleverna träna på morgonen, säger Andersson.

Många har visat intresse

Satsningen innebär att man senarelägger skoldagen några gånger i veckan så att träningarna skulle börja klockan åtta och skolan först tio. Det skulle innebära att skolan slutar fyra. Modellen tas i bruk på hösten i årskurs 7.

Laila Andersson berättar att föräldrar redan hört av sig för att höra om idrottsklassen och att man till och med visat intresse i andra kommuner.

- I första hand är det här Esbos satsning. Vi kommer att skicka ett frågeformulär till alla i årskurs 6 i Esbo för att utreda intresset för denna modell. Efter att vi vet hur många elever som är intresserade kommer vi att se hur vi går vidare. Men vi kommer att starta med det här på hösten, det är säkert, säger Andersson.

Satsningen är ett samarbete mellan Esbo svenska skolor, idrottsakademin Urhea och olika idrottsföreningar.