Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisaförsamlingarna förlorar mest

Från 2015
Uppdaterad 09.01.2015 07:10.
Lovisa kyrka
Bild: YLE/Patrick Karlsson

Församlingarna i Lovisanejden förlorar mest av alla samfälligheter i Svenskfinland då samfundskatten ersätts med statsbudgeterade medel. Det här kommer fram i den granskning som tidningen Kyrkpressen har gjort.

Enligt det förslag som nu finns på bordet skulle församlingarna i Lovisanejden få 185 000 euro mindre av staten, jämfört med vad de får från den nuvarande samfundsskatten. Det är en minskning med hela 40 procent.

Det är från och med år 2016 som församlingarna inte längre får någon andel av samfundsskatten. Den ersätts med ett fastslaget belopp ur statsbudgeten. Det är indexbundet och går på 114 miljoner euro år 2016.

Pengarna ut statsbudgeten ska ersätta för de lagstadgade uppgifter som kyrkan har. Den viktigaste uppgiften är att ta hand om begravningsväsendet. Andra uppgifter är att underhålla kulturhistoriskt värdefulla byggnader och sköta folkbokföringen.

Kyrkostyrelsen har kommit med ett förslag på hur statsbidraget ska fördelas mellan de olika församlingarna. Som bas fungerar befolkningsmängden i de olika kommunerna i början av år 2014. Ytterligare 7 miljoner fördelas enligt behov.


Uppdatering kl.16:40: Det stod tidigare inkorrekt att Lovisanejdens församlingar förlorar 40 procent av sina inkomster. Det handlar alltså endast om att församlingarna får 40 procent mindre jämfört med de pengar de får från den nuvarande samfundsskatten. Församlingarna har också andra inkomster.

Kan tvåspråkigheten rädda Lovisanejdens församlingar