Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Larmuppdragen ökade i Östra Nyland

Från 2015
Uppdaterad 09.01.2015 11:15.
07.03.14. Brand i Borgå
Bildtext Fyra gånger fler dog i bränder i Östra Nyland år 2014 än året innan.

Antalet larmuppdrag vid Räddningsverket i Östra Nyland år 2014 var
2 008 st vilket är en ökning med 21 stycken i jämförelse med året innan.

Fyra personer dog i bränder år 2014 - att jämföra med år 2013 då bara en person avled på grund av brand.

Hjälp av brandvarnare

Östra Nylands Räddningsverk uppger i sin statistik för 2014 att många bränder som hotade människors liv och hälsa slutade utan personskador tack vare brandvarnare som larmade i tid och tack vare grannars effektiva åtgärder.

Antalet byggnadsbränder och små bränder med risk för byggnadsbrand har ökat med ca 23 procent jämfört med året innan. Uppdragen var 124 stycken till antalet medan antalet år 2013 var 101 st.

Antalet felaktiga brandlarm har minskat. År 2014 var antalet 118 stycken mot 140 stycken året innan. De vanligaste orsakerna till felaktiga brandlarm är: rök eller damm (19 %), okänd orsak (17 %), vårdslöshet vid renovering och andra arbeten i fastigheter (15 %), fukt eller vatten (9 %), detektorfel (5 %) misstag eller fel användning (4 %) samt fel vid bortkopplingar (4 %). Oftast beror felaktiga brandlarm på att man inte har beaktat verksamheten i byggnaden på ett tillräckligt sätt då man planerat brandlarmanläggningen - till exempel vid val och placering av branddetektorer.

Trafikolyckor

Antalet trafikolyckor har ökat med ca 8 procent i jämförelse med år 2013. Under år 2014 var antalet uppdrag 298 då antalet år 2013 var 276. Också gräs-, terräng- och skogsbränderna orsakade mer arbete för räddningsväsendet i Östra Nyland jämfört med år 2013. Det varma och torra vädret i april 2014 ledde till att brandkårerna hade 31 uppdrag under samma månad. Dessa bränder ökade ca 13 procent från nivån år 2013. Under år 2014 var antalet uppdrag 68 stycken då antalet år 2013 var 60 st.

Färre stormskador

Stormarna år 2014 föranledde mindre stormskador än år 2013. Antalet uppdrag i anslutning till stormarna år 2014 var 195 då de år 2013 var 363.