Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetsgrupp föreslår ny verksamhetsmodell för regeringen

Från 2015
Uppdaterad 09.01.2015 11:26.
Ständerhuset i Helsingfors
Bild: YLE/Marit Lindqvist

Regeringens politik skulle stärkas av ett nytt, strategiskt regeringsprogram och en handlingsplan. Det konstaterar en arbetsgrupp som har utrett hur statens styrsystem kunde utvecklas.

Slutrapporten har framställts av OHRA, finansministeriets och statsrådets kanslis gemensamma projekt.

Arbetsgruppens slutrapport överräcktes på fredag förmiddag åt statsminister Alexander Stubb av statsrådets kanslis statssekreterare Olli-Pekka Heinonen och finansministeriets statssekreterare Martti Hetemäki.

I sin rapport föreslår arbetsgruppen att man inför nästa regeringsperiod tar i bruk en ny slags strategihelhet och en systematisk strategiprocess.

Det innebär att regeringen skulle ha tre till fem prioriterade, stora samhälleliga frågor på sin arbetslista, som det tillägnas speciellt mycket arbete för att lösa.

När regeringen har tydligt uttalade mål och processer riktas för att uppnå dessa mål, får man till stånd verkliga förändringar. Det uppger statsrådet i ett pressmeddelande om arbetsgruppens rapport.

Målsättningar betonas - mindre detaljer

OHRA-projektet föreslår att regeringsprogrammet kraftigare skulle betona målsättningar och undvika detaljerade åtgärder, som är bindande för hela regeringsperioden.

För de centrala målen skulle man göra upp särskilda åtgärdshelheter, som regeringen som helhet skulle främja. Dessa så kallade politikpaket skulle få var sin ministergrupp.

En expertgrupp skulle förse ministerierna och regeringen med strukturerad information, som utgör basen för den nya strategimodellen.

Det var förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen som tillsatte projektet år 2013 som en del av förnyelsen av centralförvaltningen.

Meningen med projektet har varit att förstärka den strategiska styrningen i statsrådet och att göra politiken och lagstiftningen mer enhetlig.

Trafikminister Paula Risikko har tillsatt ett genomförandeprojekt för att förverkliga projektets förslag.

Hela pressmeddelandet om projektet kan läsas på statsrådets kanslis webbplats.