Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Dåliga tider alstrar goda idéer

Från 2015
Niko Herlin i studion.

Näringslivet har stora förhoppningar på startup-företagen inom ICT- och Clean tech-branscherna då det gäller Åbo regionens utveckling under 2015.

Men om vi blickar lite längre in i framtiden - hur ser framtiden ut för Åboregionen i ett längre perspektiv?

- Framtiden är lysande!

Det säger futurist Niko Herlin som jobbar på konsultföretaget Great Minds.

- I Åbo finns alla möjligheter att lyckas. Förutom startup-kulturen, har vi många universitet och högskolor. Dessutom ger turismen och till exempel skärgården oändliga utvecklingsmöjligheter.

Som mellanstor stad är Åbo är en tillräckligt stor stad, men eftersom de stora företagen inte finns här, tvingar det oss att hitta andra sätt att utveckla näringslivet genom samarbeten mellan mindre aktörer. Nätverkens betydelse är avgörande för framtiden och det syns redan i dag.

- Ett gott exempel är Logomo, där många mindre företag samlats under samma tak och kan samarbeta på olika sätt.

Men på senaste tiden har man också blivit mer uppmärksam på de svagheter som finns i det finska samhället. Hit hör bland annat de otaliga regler och bestämmelser som ibland stjälper mer än hjälper småföretagare.

- Att frisörsalonger inte får ha öppet på Självständighetsdagen är ett typiskt exempel på det här. Tanken ursprungligen är god, men man gör det svårt för småföretag att göra business.

Dåliga tider i dag är heller inget hinder för utvecklingen, det kan till och med vara en bra sak.

- När det finns mindre resurser är man tvungen att hitta nya lösningar. Dåliga tider kan alltså fungera som en positiv drivkraft vilket gör att fina idéer, nya branscher och företag kan uppstå.

-Alla behöver inte kunna allt, utan de olika delarna kan samarbeta och komplettera varandra, och utvecklingen tyder på att det här kommer att bli allt viktigare i framtiden.