Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Yrkesstudier på stabil grund i Västnyland

Från 2015
Uppdaterad 09.01.2015 17:22.
Lena Johansson är rektor för Axxell
Bildtext Lena Johansson är rektor för Axxell
Bild: Yle/Monica Slotte

Inga större förändringar är att vänta inom yrkesutbildningen i Västnyland säger Axxelrektor som kommentar till minister Ole Norrbacks rapport om den svenskspråkiga yrkesutbildningen.

Ändå gäller det att tänka i större helheter då framtida utbildning planeras.

Radio Vega Västnyland

4:56

- Jag tror ju att vi inte ska tänka Västnyland alls i det här sammanhanget. Vi har en mycket god och bred yrkesutbildning i vår region idag så jag tror inte att det rent konkret blir stora förbättringar för Västnylands del. För Svenskfinland kan det bli det. Vi måste tänka i större banor, vi kan inte vara regionalpatrioter, säger Lena Johansson, rektor för Axxell.

Fusion och större fusion

Med västra Nyland och Åboland som regional bas bildades den nya omfattande utbildningsanordnaren Axxell Utbildning Ab 1.8.2008 genom en fusion av Yrkesinstitutet Sydväst (en del av Ab Utbildning Sydväst), Västra Nylands yrkesskola samkommun, Garantiföreningen för Åbolands folkhögskola r.f. och Ab Svenska Folkhögskolan - SFV.

I sin rapport om den svenskspråkiga yrkesutbildningen skissar minister Ole Norrback upp nya fusioner på andra håll. Vad skulle då en större utbildare konkret betyda för Axxell?

- Hos en större utbildare kan man flytta platser, fundera vad man har var och samarbeta med varandra. Det ger också större möjlighet till samordning.

Kalla fötter på slutrakan

I rapporten skriver Ole Norrback om en tveksamhet i förhandlingsgruppen med medlemmar från Axxell, Inveon i Östnyland och Practicum i huvudstadsregionen.
Han menar att det mot slutet plötsligt dök upp en idé om andra alternativa lösningar. Varför denna tveksamhet?

Lena Johansson som suttit med i gruppen betecknar försiktigheten som naturlig.

- Det var en sund tveksamhet. Man kan inte gå huvudstupa in i stora reformer och organisationer. Människor är människor, det finns alltid en rädsla för det som är nytt och då vill man först vända på alla stenar.

Yrkesutbildningen ikapp med gymnasierna

Minister Norrback bedömer tillgången på svensk gymnasieutbildning som klart bättre än tillgången på svenskspråkig yrkesutbildning i Nyland. Behöver Västnyland mera yrkesutbildning?

- Nej, det tycker jag inte. Vi har ett gott utbud av både ungdomsutbildning och vuxenutbildning i västra nyland. Men vi måste vara öppna för en samordning mellan regionerna så att arbetslivet får den arbetskraft som behövs. Samtidigt måste vi alltid svara på fluktuationer inom arbetslivets behov och önskemål.

Bättre på finska

Rapporten talar varmt för att svenska studeranden ska få mera övningar i finska. Vad kunde det här betyda konkret för de västnyländska studerandena?

- Då är vi redan inne på vad utbildningen innehåller. Vi har en stor läroplansreform på gång. Den 1 augusti tar vi i bruk nya läroplaner, oberoende av vad Ole Norrbacks papper säger eller inte. I och med det här ska vi försöka se till att svenska studeranden får mera övning i finska och därmed har ett bredare arbetsliv att gå ut till.

Ansvaret för finskspråkig yrkesutbildning inom Axxell föreslås flyttas över till en huvudman med finskspråkig utbildning. Vad betyder det här i praktiken i Västnyland?

- Vi har mycket tvåspråkig utbildning i vår region. Med uttalandet avses att finskspråkig huvudman tar ansvar för sin utbildning och svenskspråkig för sin. Men om den finskspråkiga utbildningen försvinner från Axxell och Västnyland så förlorar nog också svenskspråkiga på det. Den tvåspråkiga undervisningen har erbjudit bredd, tack vare tvåspråkiga lärare i en undervisningssituation. Vi har också haft helt finskspråkiga merkonomkurser.

För de elever som finns

Lena Johansson poängterar att det är viktigt att komma ihåg att årskullarna minskar, när vi talar om ungdomsutbildning.

- Vi kan inte ha en väldigt stor bredd och tro att studerandena räcker till då dom rent numerärt är färre. Samtidigt säger vår ekonomi att vi måste ha grupper som är tillräckligt stora utan att vara överstora. Det kan tänkas att någon utbildning försvinner ur ungdomsutbildningen också i Västnyland. Det här är någonting vi tar ställning till varje år när vi funderar på vilka utbildningar vi ska sätta i den gemensamma elevantagningen.

Hela utredningen finns här
Fusioner i yrkesutbildningen i svenskfinland