Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Barn drabbas av föräldrars ohälsosamma livsstil

Från 2015
Uppdaterad 12.01.2015 05:29.
alkohol och barn
Bild: Lehtikuva

Barn som växer upp i en känslomässigt stabil familj med goda levnadsvanor och en säker inkomst löper mindre risk att insjukna i hjärtsjukdomar i äldre ålder. Det visar en ny finländsk forskning som publicerades i den amerikanska hjärtorganisationen AHA:s tidning på måndagen.

Barnets egna förmåga att kontrollera sin aggressivitet och sina impulser inverkar också på hur friskt hjärta man har i vuxen ålder.

Laura Pulkki-Råback
Bildtext Laura Pulkki-Råback

- Föräldrarnas val och beslut har en stor betydelse och kan ha långtgående konsekvenser för barnet, säger docent Laura Pulkki-Råback från Helsingfors universitets forskarkollegium som deltagit i forskningen. Barn tar exempel hemifrån och därför är de val och beslut som vuxna gör viktiga.

Forskningen inleddes redan för över 30 år sedan då man analyserade över tre tusen finländska barn och ungdomars hälsa och psykosociala förhållanden. 27 år senare gjorde man liknande forskning på flera av dem som deltog i forskningen som barn och fann att deras uppväxt format deras hälsa och livsval.

Flera negativa faktorer

Exempel på faktorer som kan påverka hälsan negativt i framtiden är fattigdom i barndomen, föräldrar med dåliga levnadsvanor och en dålig atmosfär i hemmet, säger Pulkki-Råback.

Tillsammans bildar dessa faktorer en kedjereaktion som formar barnets uppväxt och kan leda till dålig hälsa och hjärtsjukdomar i äldre ålder.

- Man kan inte säga att bara för att mamma röker så blir barnet automatiskt sjukt. Det är då det finns många av dessa skadliga faktorer i hemmet som det kan påverka barnets hälsa. Kan man sedan ta bort en eller två faktorer minskar risken för att barnet insjuknar i vuxen ålder.

Och det är där samhället kommer in, menar Pulkki-Råback.

- Samhället borde reagera på så vis att exempelvis fattigdom och ohälsosamma levnadsvanor inte skulle gå hand i hand. Det är mycket dyrare att leva hälsosamt i dag. Ohälsosam mat är betydligt billigare och då är det självklart att en fattig familj väljer den lite ohälsosammare maten för att spara pengar då de går och handlar i närbutiken. Man kan fråga sig om vi verkligen vill ha det så här i framtiden också?

Enligt Pulkki-Råback skulle samhället skulle spara in på exempelvis sjukvårdskostnader om man skulle investera i barnfamiljers välmående.

Forskningen gjordes i samarbete mellan Helsingfors universitet, Institutionen för hälsa och välfärd, Åbo universitet och Harvard University.

Diskussion om artikeln