Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bävrar förstör skog i Kristinestad

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Bäverdamm i Hemån i Sideby
Bildtext Bäverdamm i Hemån i Sideby.
Bild: Anders Storteir

Det börjar finnas gott om bävrar i södra Kristinestad. Man kan se spår av deras gnagande till och med nära bebyggelse. Populationen har ökat mycket på de senaste tio åren.

Skogsvårdsinstruktör Anders Kaivo-oja har råkat på ett tiotal dammar, men han uppskattar att det finns fler än så i Sideby-Ömossa-området.

För skogsägarna är bävern inte en välkommen avverkningshjälp, utan djuret kan ställa till med rätt stor skada för skogsbruket.

- Det är ganska mycket träd som blir fällda. Till exempel längs med en bäck kan de gnaga träd på ett stort område. De kan gå ganska långt ifrån bäcken till och med, säger Anders Kaivo-oja.

Blöta träd dör

Det är inte enbart de avgnagade träden som gör skada i skogen. Också de dammar som bävrarna bygger, kan orsaka översvämningar. Träden dör om de står länge i blötan.

- Det kan förstöra ganska mycket skog om det blir större översvämningar, som det har varit på några ställen.

Anders Kaivo-oja har själv påträffat ett tiotal bäverdammar, men han har hört från markägarhåll om fler än så.

För att komma åt de problem som dammarna kan ställa till med för skogen har markägaren rätt att riva en damm. Det får endast ske under tidsperioden 15 juni och 15 oktober.

Det hindrar i och för sig inte bävrarna från att bygga upp dammen igen.

Får jaga bäver en begränsad tid

Det är också tillåtet att jaga bäver, men för bäverjakt krävs en särskild licens av Viltcentralen.

- Folk är inne här och frågar efter utlåtande från skogsvårdsföreningen för att få jakttillstånd, säger Kaivo-oja.

Jaktillståndet är i kraft endast en kort tid och beviljas för ett begränsat område.

Bävern var nästan utrotad

Orsaken till att bävern bygger dammar är för att reglera vattenytan så att ingången till boet konstant är under vattenytan. Det är ett sätt för bävern att skydda sig mot rovdjur. Till bäverns naturliga fiender hör varg, järv och lo.

Bävern var så gott som utrotad ett tag i Finland på grund av att den jagades. Sedan den inplanterats på nytt har den förökat sig och i dag finns cirka 6000 bävrar i landet.

I Sideby fanns endast några få bävrar på 70-talet. Nu finns där betydligt fler i Kristinestad. Exakt hur stor populationen är i dag kan Anders Kaivo-oja inte uppskatta.