Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Bara MTK försvarar landsbygden"

Från 2015
Åker i Svartå
Bild: Yle/Minna Almark

Det är vi som i allt högre grad bevakar landsbygdens intressen, en roll som vi har fått både litet överraskande och utan att ha bett om det, säger lantbrukarcentralen MTK:s ordförande Juha Marttila.

Särskilt missnöjd är Marttila över att den nuvarande regeringen så benhårt har velat begränsa byggnadsrätten på landsbygden.

- Att bygga hem borde väl vara en grundlagsenlig rättighet också på landet. Men om ett pensionerat par hittar en bra byggplats där miljöhänsyn eller annat inte ställer hinder i vägen får de ändå inte bygga.

- Kommunen är rädd för att en barnfamilj senare köper huset, och det blir kostnader för dagvård och skolgång. Vad har såna aspekter att göra med bygglov då utrymme finns gudi nog, ska vi öka valfriheten eller begränsa den, säger Mattila.

- Regeringen har dessutom bedrivit en klimatpolitik som utgår ifrån att det är skadligt för miljön att bo på landet, och alla stöd som ökar den ekonomiska aktiviteten har klassats som skadliga för miljön, säger han.

Normer, inhemsk energi

MTK publicerade i dag sina mål inför riksdagsvalet. Ett av kraven är en uppluckring av normerna. Inte bara inom byggandet utan också livsmedelsproduktionen finns begränsande normer, menar MTK.

Marttila förundrar sig över att kök som gör mat för stat och kommun kan utnyttja utländskt kött som har producerats med metoder som är illegala i Finland.

- Det minsta man kan kräva är att produkten uppfyller de minimikrav som gäller i Finland, säger han.

MTK vill att en större del av energin produceras inhemskt, mer skog, mer torv, mer biomassa, och mer gödsel, som enligt lantbrukarcentralen är en förbisedd energiform.

Myrskyddet kan vänta

Juha Marttila är glad över att nya miljöministern Sanni Grahn-Laasonen (Saml) vill pröva på frivillighet då det gäller myrskyddet. Han säger att MTK inte har pressat på ministern.

- Vi var beredda att lobba ännu mer, säger han.

Enligt MTK är det nationalekonomiskt förnuftigt att staten nu inte löser in nya kärr.

- Varför ska staten sätta hundra eller tvåhundra miljoner på det, i de här kärva tiderna. Kärren finns kvar, de kan inte dikas ut, torven kan inte tas ut, så varför inte vänta på bättre tider.

Likt centerfolket hoppas hoppas MTK:arna att nästa regering bildas kring Centern och socialdemokraterna. Det är en bas som kunde få nånting till stånd, medan en borgerlig regering i och för sig vore trevlig, menar Marttila.