Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Med gemensamma krafter för Gemensamt Ansvar

Från 2015
Tor-Erik Store och Johanna Backholm packar insamlingsbrev
Bildtext Tor-Erik Store och Johanna Backholm packar insamlingsbrev

Insamlingen Gemensamt Ansvar inleds den första februari. Vasa svenska församling tar till talkokrafter för att packa sina 8000 insamlingsbrev.

Den här veckan ordnas tre talkokvällar för att vika insamlingsbreven och sätta dem i kuvert. Informatör Johanna Backholm berättar att det är en gammal tradition inom församlingen att sända ut insamlingsbreven.

- I fjol testade vi att inte sända ut breven: vi informerade om insamlingen i församlingens vårbrev och hade en nättjänst som man kunde betala via. Men vårt resultat sjönk också märkbart i fjol, så nu återgår vi till breven.

Kyrkoherde Tor-Erik Store är tillsammans med diakoniarbetarna ansvarig för insamlingen i församlingen. Han säger att Gemensamt ansvar är en viktig del av arbetet i församlingarna.

- Den är också en av de största insamlingarna i landet, säger han.

I år går de insamlade medlen till Helhjärtat, som är en nättjänst för att rekrytera och koordinera frivillig hjälp. På finska heter den Suurella sydämellä och är verksam på ett trettiotal orter.

- Här kan man sätta ut och efterlysa olika tjänster och intresserade frivillga kan gå in och anmäla sig, säger Johanna Backholm.

Det internationella stödobjektet är Haiti, som ju år 2010 drabbades av en förödande jordbävning. Där ska pengarna användas för att bygga skolor.

Vasa svenska församlings packningstalko ordnas 13.1 och 15.1 kl. 18-21 i stora församlingssalen, Skolhusgatan 28 och 14.1 kl. 18-21 i personalmatsalen, Skolhusgatan 26. Det är servering alla kvällar.

Se också:
Gemensamt Ansvar
Vasa svenska församling