Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Siemens: Vi är överraskade och besvikna

Från 2015
Uppdaterad 12.01.2015 18:02.
Automatmetrotåg, visualisering.
Bild: HST

Besvikelsen är stor på Siemens som gärna skulle förhandla vidare om automatiseringen av metron. Vid Helsingfors stads trafikverk är man inte nöjd med Siemens anbud.

- Jag har förstått att de tänker säga upp avtalet. Efter allt som hänt under de senaste veckorna och före julen är jag överraskad och besviken, säger divisionschef Juha Lehtonen på Siemens.

Strax före nyår gav Siemens in ett nytt anbud, och HST gav ett motanbud förra veckan.

- Som vi ser det var trafikverkets motanbud gjort i en sådan anda att inte verkade vara ute efter en lösning. Ekonomiskt betydde det nästan en nollnivå. HST var redo att kompensera oss om vi håller tidtabellen men tidtabellen de gav var helt orealistisk. Dessutom krävde HST obegränsat ansvar från vår sida, säger Juha Lehtonen på Siemens.

Helautomatiserad metro tidigast år 2019

I fredags besvarade Siemens HST:s motanbud med fyra alternativ för hur projektet kunde framskrida. Inget av dem ger en helautomatiserad metro under de närmaste åren. Tidigast år 2019 kunde metron köra helt utan förare i ett av de anbud som Siemens gett Helsingfors stads trafikverk.

I ett annat förslag skulle de gamla metrotågen inte byggas om utan automatmetron skulle köra igång först år 2020 och då med nya tåg. På Helsingfors stads trafikverk var tjänstemännen inte nöjda med Siemens senaste förslag.

- Ser man till de totala kostnaderna är det inte så stor skillnad mellan Siemens senaste anbud och de tidigare anbuden. Anbudet skiljer sig så mycket från det anbud som trafikverket gav i onsdags att vi inte ser det som en möjlighet att på de här grunderna komma till en lösning. I praktiken betyder det att vi fortsätter med processen att säga upp avtalet, säger vd Ville Lehmuskoski på HST.

Det kan bli rättssak

På Siemens vill man gärna fortsätta förhandlingarna med Helsingfors stads trafikverk.

- Vi är fortfarande av den åsikten att det inte finns någon grund för att säga upp avtalen. Om HST gör det ändå kommer vi att bestrida uppsägningen, säger Juha Lehtonen på Siemens.

På trafikverket är tjänstemännen lika säkra på sin sak.

- Siemens uppfattning är en annan än trafikverkets. Vi är ändå mycket säkra på att vi har en stark position om det blir en rättegång, säger Ville Lehmuskoski, vd för HST.

Det kan ännu komma en ny vändning i soppan eftersom stadsstyrelsen ska ta ställning till beslutet om en vecka.

Läs också:
Helsingfors säger nej till nya metroanbud
Det kanske ändå blir en automatmetro