Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Billig euro ger spark åt ekonomin

Från 2015
Börs med eurosedlar.
Bildtext Idag får man 15% mer euro för sin dollar jämfört med i fjol våras.
Bild: YLE/Arja Lento

De finländska företagen har länge klagat på att den högt värderade euron varit en bromskloss för exportindustrin. Sedan ifjol våras har dollarn stärkts med 16 procent mot euron och effekterna syns redan i fyllda orderböcker.

- Den försvagade euron tillsammans med den billiga oljan är de mest positiva ekonomiska tecknen vi sett under de gångna sju åren. Det ger en spark åt ekonomin, säger Ralf Sund som är chefsekonom på tjänstemannaorganisationen STTK.

Sund ser redan att exportföretagen överträffat beställningarna under det gångna halvåret jämfört med fjolåret.

- Det här kan bidra till en halv procent högre tillväxt och 40 000 nya jobb, jämfört med om valutakursen hade behållits på fjolårets nivå, säger Sund.

Rubeln och kronan också billiga

Penna Urrila som är ledande ekonom på intresseorganisationen Finlands näringsliv EK, ser snarlika tendenser. En billigare euro gynnar exportföretag som handlar i dollar och på det stora hela ger utvecklingen en draghjälp för ökad försäljning.

- Samtidigt äter en billigare svensk krona och speciellt den lågt värderade ryska rubeln upp en del av den positiva effekten av en billigare euro, säger Urrila.

Ralf Sund håller delvis med.

- Men det största problemen med Rysslandshandeln är varken den den lågt värderade rubeln eller handelssanktionerna, utan den billiga oljan som kommer att drabba den ryska ekonomin verkligt hårt. Den krypande ryska ekonomin kan i värsta fall halvera vår Rysslandsexport, så detta är för oss det värsta med den nu rådande ekonomiska situationen.

Ointressanta varor

Även om de finländska exportföretagen länge väntat på en lägre värderad euro, finns ytterligare ett problem för den finska industrin: en bristande efterfrågan på finländska varor.

- Vi har fel varor jämfört med den globala efterfrågan och den saken förändras inte så snabbt. Där har vi en nackdel, men vi får också ett plus genom den dyrare dollarn och totalt sett innebär det ett plus för oss, säger Sund.

Skälen på bägge sidor Atlanten

Flera av landets ledande ekonomer förutspår att dollarn ytterligare kommer att stärkas mot euron under 2015. Orsakerna hittas både i en stark ekonomisk utveckling i USA med högre räntor att vänta. Men även då Europeiska centralbanken får ta till alla tänkbara stimulansmetoder för att motverka en deflation, alltså att pengarna ökar i värde. ECB:s åtgärder kan också sänka eurons värde.

- Ju längre det här fördelaktiga valutaläget håller i sig, desto mer effekt får det för vår exportindustri, säger Penna Urrila.

- Enligt mina beräkningar kommer vi att se en allt billigare euro åtminstone under det här året och det räcker för att ska få en inverkan på vår ekonomi. Effekten är marginell, men den medför ett plus, säger Ralf Sund.