Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Norrbacks förslag vinner inget gehör i Vasa

Från 2015
Uppdaterad 12.01.2015 20:16.
Yrkesakademin i Österbotten
Bildtext Yrkesakademin i Österbotten
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Ole Norrback föreslår att staten tvingar yrkesutbildarna Optima och YA till en fusion. Enligt vad som diskuterades på Vasas stadsstyrelsemöte på måndag kväll ser man helst att de två skolorna hålls åtskiljda.

Inga beslut togs i frågan, som ska diskuteras närmare under möten i Malax och i YA:s utrymmen i Vasa mot slutet av månaden.

Hans Frantz
Bildtext Hans Frantz
Bild: Yle/Amanda Bieber

- Jag tror att det blir tre stycken som anhåller om upprätthållartillstånd: Söfuk, Optima och Vasa stad, säger Hans Frantz (SFP).

Skulle Vasa stads ansökan gälla både yrkesskola och gymnasium?

- Nå nog är vi ju intresserade av en lösning som gäller både och. Men de här frågorna ska diskuteras och så får vi se, säger Frantz.

Frantz tror inte på Norrbacks förslag som skulle omfamna hela Österbotten, där man sen skulle strida om huruvida ansvaret finns i Jakobstad eller i Vasa.

Ingen bolagisering av Vasa Vatten

På måndagens möte behandlade stadsstyrelsen en fullmäktigemotion om att göra Vasa Vatten till ett aktiebolag. Styrelsen vill inte gå in för en bolagisering.

- Den nya kommunallagen rekommenderar att precis den här typen av verksamhet inte ska bolagiseras, säger Frantz.

I ekonomidirektör Jan Finnes svar på motionen skriver han: "Vattentjänsterna är till sin karaktär ett naturligt monopol och aktiebolag är inte en ändamålsenlig bolagsform för ett monopol" och "...med tanke på tryggandet av verksamheten är det ändamålsenligt att bevara Vasa Vatten som affärsverk även i fortsättningen".

Resultatbonusarna igen

Långköraren med personalens resultatbonusar år 2013 dök också upp på listan. Den 21 november 2013 beslöt stadsstyrelsens allmänna sektion, med stöd av Johan Kullas (SFP) och 39 andra fullmäktigeledamöters motion, att resultatbonusarna för år 2013 skulle slopas.

Två rättelseyrkanden lämnades in, där de som besvärade sig krävde att beslutet upphävs. Stadsstyrelsen beslöt trots detta att hålla fast vid beslutet om slopandet av bonusarna.

Stadsjuristen lämnade in utlåtandet till förvaltningsdomstolen. Domstolen konstaterade sedermera att det är stadsstyrelsen som måste ge utlåtandet, inte stadsjuristen.

Nu godkände stadsstyrelsen det utlåtande som juristen tidigare lämnat in. Något av en formalitet alltså.

Stadsstyrelsen håller ännu fast vid att bonusarna ska slopas.

Ingen borgen för WasaGroup och Waasa Kiinteistöt

WasaGroup och Waasa Kiinteistöt anhöll om borgen hos Vasa stad, på 12,6 respektive 13,3 miljoner euro. Bägge fick avslag av styrelsen.

Styrelsen konstaterar att det inte finns något vägande skäl för att bevilja borgen eftersom varkendera bolaget hör till kommunkoncernen.

Adressen för att Mira-huset i Vasa ska få fortsätta som förr antecknades för kännedom. 355 personer har undertecknat adressen. Vasa stad ska från och med februari ta över verksamheten vid Mira-huset.

Läs också: Stadsstyrelsen: Ingen bonus
YA och Optima kan tvingas till fusion