Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Val av kyrkoherde i Petrus församling till domstol

Från 2015
Monica Heikel-Nyberg
Bildtext Monica Heikel-Nyberg
Bild: Hedvig Långbacka

Monica Heikel-Nyberg har överklagat valet av Daniel Björk till kyrkoherde till förvaltningsdomstolen, rapporterar Kyrkpressen.

Björk valdes till kyrkoherde i Petrus församling i Helsingfors i oktober. Även Heikel-Nyberg var kandidat, och hon lämnade in en rättelseyrkan till församlingsrådet då hon inte blev vald. Församlingsrådet förkastade yrkan, varpå Heikel-Nyberg överklagade till förvaltningsdomstolen i Helsingfors. Processen väntas ta ungefär ett år, efter vilket beslutet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

- Man har naturligtvis rätt att fatta vilket beslut man vill, bara grunderna är verkliga och jämlikt beaktade. Jag upplever fortfarande att beslutsprocessen utgått från att församlingsrådet från början visste vilken kandidat de ville ha och anpassade processen efter det, säger Heikel-Nyberg till Kyrkpressen.

Valet av Daniel Björk baserar sig bland annat på en lämplighetsbedömning som en konsultbyrå gjort.

Valet av kyrkoherde väckte protester också bland församlingsmedlemmar i höstas. Valet var indirekt och skedde bakom lyckta dörrar.