Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Säpo: Ökat ryskt spionage i Sverige

Från 2015
Anders Thornberg.
Bild: EPA/Claudio Bresciani

Den ryska underrättelseverksamhet i Sverige har ökat, säger den svenska Säpo-chefen Anders Thornberg.

- Det ryska spionaget i Sverige är mer omfattande än vad allmänheten känner till, sade Anders Thornberg, chef för Säkerhetspolissen (Säpo) i Sverige, i sitt inlägg på säkerhetskonferensen i svenska Sälen.

Enligt Säpo finns det ett femtontal länder som har underrättelseverksamhet i Sverige, med personal som de deklarerar och som också samverkar med den svenska säkerhetspolisen. Men därtill kommer ett tiotal länder som bedriver olaglig underrättelseverksamhet i eller mot Sverige eller mot svenska mål utomlands. De samlar på olaglig väg in information om svensk politik, EU-samarbete, ekonomi, teknik, vetenskap, försvar eller flyktingar, säger Thornberg.

- Sedan några år tillbaka har vi pekat ut några av de värsta länderna, och det är Ryssland, Kina och Iran som tillhör de länder som spionerar mest i Sverige. Och Ryssland utgör det största underrättelsehotet.

Enligt Säpo har den ryska militära underrättelsetjänsten GRU funnits i Sverige ända sedan trettiotalet till i dag.

- Vi observerar nu som alltid hur GRU:s inhämtning i Sverige är kopplad till den militära förmågeutbyggnaden. GRU följer svenska militära övningar och samövningar med andra länder, och GRU intresserar sig också för annan militär och polisiär personal i utlandstjänst.

- Enligt Thornberg finns det dessutom statliga aktörer som försöker påverka Sveriges politiska beslutsfattande och köpa upp svenska företag för att få tillgång till information och teknologi.

- Vi berättade i våras att Ryssland har ökat sin militära underrättelseverksamhet i Sverige i samband med Ukrainakrisen. Vi pekade på att de har ägnat sig åt planläggning och att de har intentioner som kan ligga långt fram i tiden och inte innebär något omedelbart hot mot Sverige.

Säpo följer svenskar i Ukraina

Säpo följer också svenskar som reser till Ukraina för att delta strider och ansluta sig till ukrainska förband.

- Vi bedömer att 30 personer, och av dessa 5-8 tillhörande Vit makt-rörelsen, har rest till Ukraina för att ansluta sig till ukrainska förband. Liksom personer som återvänder från strider i Syrien följs Ukrainaresenärerna upp för att vi ska kunna följa deras förmåga att begå ideologiskt motiverade brott när de kommer tillbaka till Sverige.