Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvarsmakten och Skypo föreslås få spana på nätet

Från 2015
Uppdaterad 14.01.2015 20:18.

I Sverige anser säkerhetsmyndigheterna att signalspaning är nödvändig för att bekämpa terrorism. I Finland föreslår en statlig arbetsgrupp nu att Försvarsmakten och Skyddspolisen borde få liknande rättigheter, både inom landets gränser och utomlands.

Signalspaning

Med signalspaning menas "avlyssning av radio-, tele- och datatrafik av militär, underrättelsetjänst eller, i vissa fall, av polis".

Källa: computersweden.se

Arbetsgruppen har utrett hur en lag om signalspaning kunde se ut i Finland. En sådan finns nämligen inte i dagens läge.

Enligt gruppen är gällande regler för säkerhetsmyndigheternas informationsanskaffning och underrättelse knappa, jämfört med verksamhetens samhälleliga betydelse och med lagstiftningen i vissa andra länder.

Slutsatsen är att Försvarsmakten och Skyddspolisen borde få hålla på med signalspaning i form av nätövervakning och nätunderrättelse.

- Alla andra nordiska länder har en liknande lagstiftning som föreslås i rapporten, säger Skyddspolisens chef Antti Pelttari.

I arbetsgruppen rådde samförstånd om behovet av en underrättelselagstiftning över huvud taget och om utlandsunderrättelse. Underrättelsen ska övervakas både juridiskt och parlamentariskt.

Hoten kunde vara antingen civila eller militära och informationen kunde fås från datasystem eller genom att avlyssna personers privata kommunikation. Men signalspaningen skulle begränsas till att gälla endast situationer som kan hota den nationella säkerheten och
till den datatrafik som överskrider Finlands gränser. I praktiken går en stor del av finländarnas internettrafik via utlandet.

Utdrag ur betänkandet

"När beredningen av lagstiftning om telekommunikationsunderrättelse övervägs ska man särskilt beakta att skyddet för hemligheten i fråga om förtroliga meddelanden har tryggats i form av en grundläggande fri- och rättighet och en mänsklig rättighet. När konsekvenserna bedöms, bör man beakta också konsekvenserna för digitaliseringen av samhället och företagens verksamhetsbetingelser. Arbetsgruppen utgår ifrån att det inte kommer att föreslås att företagen ska ges en skyldighet att överlåta chiffernycklar eller installera kryphål i programvaror och apparatur."

"Relevant" information behövs

En särskild signalspaningslag behövs för att Försvarsmakten och Skyddspolisen ska få söka igenom datatrafiken för att kunna hitta relevant information som de behöver i sin underrättelseverksamhet.

”Trafik som inte hör hit borde stoppas från att granskas”, skriver arbetsgruppen, fritt översatt till svenska. Det skulle till exempel ske genom att datorer avlyssnar all datatrafik som är möjlig att avlyssna och att myndigheterna sedan plockar ut information på basis av enskilda nyckelord, till exempel om någon använder ordet ”bomb”.

Kommunikationsministeriet är emot förslaget, som det beskriver som massövervakning av datatrafiken. Arbetsgruppen använder däremot inte det begreppet.

Gruppen påpekar också att Försvarsmakten och Skyddspolisen kanske inte borde få rätt att spara det material de samlar in via signalspaning på nätet. Ett beslut från EU-domstolen i fjol förbjuder nämligen att sådan här metadata sparas, utan att de berörda personerna informeras om saken.

Försvarsminister Carl Haglund (SFP) säger att kritiken som förs fram om utökad övervakning tas på allvar och att lagenligheten gås noga igenom före något förverkligas.

Ett visst perspektiv behövs ändå.

- Min erfarenhet är att vanliga människor är mer oroade över de terrordåd som pågår än vad de är oroade över det här.

Agenter utomlands

Enligt förslaget skulle myndigheterna också få spana utomlands, och det motsätter sig Kommunikationsministeriet inte. Då kunde finländsk underrättelsetjänst till exempel bryta sig in i datasystem i USA eller Ryssland.

Vid utlandsunderrättelse skulle informationen skaffas från utländska informationssystem samt genom personliga kontakter och iakttagelser av en person eller något annat objekt. Det handlar alltså inte endast om spaning på nätet utan också om att skicka finländska agenter utomlands.

Sveriges inrikesminister, Anders Ygeman (Socialdemokraterna), uppmanade i tisdags finländarna att diskutera signalspaningen och vad som borde vara tillåtet eller inte.

- Diskutera öppet och beskriv vilken nytta lagen har. I Sverige hade vi till att börja med svårt att förstå vad nyttan med lagen var. Det var för abstrakt för folk och då lyssnar befolkningen lättare på kritiker som menar att det här bara är ett övervakningssamhälle utan positiva sidor, sade Ygeman.

Läs också:
Säpo stoppade terrordåd tack vare omstridd lag