Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU:s relation till Ryssland präglar Lettlands ordförandeskap

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Lettlands premiärminister Laimdota Straujuma och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i Europaparlamentet i Strasbourg 14.1.2015.
Bildtext Lettlands premiärminister Laimdota Straujuma och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i Strasbourg den 14 januari.

Sedan årsskiftet är Lettland EU:s ordförandeland. På grund av Ukrainakrisen kommer Lettlands ordförandeskap att präglas av EU:s allt spändare relation till Ryssland. Och att det nu är Rysslands grannland som håller i ordförandeklubban ger en extra krydda till EU:s utrikespolitik de följande månaderna.

Lettland har i EU haft en väldigt hård linje mot Ryssland, men som ordförandeland kommer vi nu att se ett betydligt mer diplomatiskt Lettland. Det framkom tydligt när Lettlands borgerliga premiärminister Laimdota Straujuma igår presenterade landets ordförandeskap inför EU-parlamentet i Strasbourg. Straujuma vägde noggrant sina ord när hon tillfrågades ifall hon är beredd att lyfta EU:s sanktioner mot om Ryssland.

- Det kan bli aktuellt att se över EU:s sanktioner mot Ryssland, men det förutsätter att Ryssland tillämpar Minsk-avtalet och samarbetar för att hitta en lösning på Ukrainakrisen. Allt beror hur läget utvecklas de följande månaderna, sade Straujuma.

Frågan om att förlänga sanktioner mot Ryssland kommer att behandlas av EU:s stats- och regeringschefer när de samlas till toppmöte i Bryssel i mars.

Hautala: Jag litar på Lettland

De grönas europaparlamentariker Heidi Hautala är ordförande för den delegation vid Europaparlamentet som för en dialog med EU:s partnerskapsländer i Östeuropa, dit hör bland andra Georgien och Ukraina. Hautala anser att det är en klar fördel att det i det här läget är Lettland som svingar ordförandeklubban.

- På grund av deras erfarenhet kan de läsa Putins tankar bättre än många. Lettland förstår Ryssland bättre än vad vi till exempel gör i Finland.

Lettlands utrikesminister Edgars Rinkēvičs besökte tidigare i veckan Moskva och förde diskussioner om läget i Ukraina med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Att Lettland som ordförandeland nu för bilaterala diskussioner med Ryssland är positivt, säger Hautala.

- Det här är en betydligt bättre väg att gå än att alla enskilda medlemsländer flyger till Moskva för att försöka skapa fred.

Hautala betonar att det nu är viktigt att EU har en gemensam linje. Finns det för många kockar finns det en risk att Rysslands president Putin blir övertygad om att det går att splittra EU, säger Hautala.

- Jag litar på Lettland och dessutom har jag ett stort förtroende för EU:s höga representant Frederica Mogherini. Hon förstår att man ska försöka hitta en lösning utan att tumma på EU:s grundläggande principer.

Samtidigt hör Lettland till den grupp av EU-länder som i höstas ville att unionen intar en hårdare linje gentemot Ryssland. Heidi Hautala tror ändå att Lettland som ordförandeland kommer att bli mera diplomatisk i hur landet ser på Ryssland.

- Som EU:s ordförandeland kan man inte bara driva egna nationella intressen, det är inte receptet för ett lyckat ordförandeskap

Vilken tyngd har då EU:s ordförandeskap?

Ordförandeskapet roterar halvårsvis mellan de olika medlemsländerna; Lettland tog över efter Italien. Lettland, som varit medlem i EU-medlem sedan år 2004, ska nu leda arbetet i EU ett halvt år framåt. För ett litet land som Lettland med 2,2 miljoner invånare är rollen som ordförande viktig. Men samtidigt har inte ordförandeskapet lika stor betydelse som tidigare.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk vid en presskonferense i Riga den 9 januari 2015.
Bildtext Donald Tusk.

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har EU fått en ordförande för Europeiska rådet (stats- och regeringschefernas mötesforum). Det är polacken Donald Tusk som är ordförande för Europeiska rådet sedan en dryg månad tillbaka. Dessutom har EU också en egen utrikesminister, posten som EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik innehas av italienaren Frederica Mogherini.

Därför förväntas EU:s ordförandeland främst inta en förhandlarroll och söka kompromisser. Men ett skickligt ordförandeland kan också sätta agendan och påverka vilka beslut EU fattar. Hur stor makt Lettland kan få beror långt på hur väl Lettlands diplomater och politiker lyckas föra fram sina egna intressen i EU-korridorerna. Men klart är att relationen till Ryssland är en fråga som kommer ligga högt på EU:s agenda de närmaste månaderna. En fråga som inte är helt obekant för letterna.