Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Folkhögskolor närmare sammanslagning

Från 2015
Uppdaterad 15.01.2015 15:02.
Borgå folkakademi
Bild: YLE/Victoria Riikonen

Borgå folkakademi, folkhögskolan Axxell och Västra Nylands folkhögskola fortsätter att förbereda en samgång. En tillsatt arbetsgrupp utreder under våren öppna frågor.

Arbetsgruppen föreslår att folkhögskolorna grundar ett aktiebolag, men vissa frågor kring det här är öppna. Arbetsgruppen utreder juridiska och ekonomiska aspekter av att bilda ett aktiebolag. Ett annat alternativ som fortfarande finns med är att grunda en stiftelse.

I arbetsgruppen har Axxell Utbildning AB representerats av Johan Aura, Ulrika Lundberg och Marina Åkermarck. Borgå folkakademi har representerats av Torbjörn Blomqvist, Ulf Lindholm och Henrika Nordin. Kerstin Ilander, Katri Vepsä och Kerstin Romberg har representerat Västra Nylands folkhögskola. Timo Heinola har varit arbetsgruppens ordförande.

Borgå folkakademis rektor Henrika Nordin säger att arbetsgruppen inte ännu har fört diskussioner med ägarna. Vilka ägare som vill vara med i en fusionerad folkhögskola är oklart. Vem som blir huvudägare är också en öppen fråga.

Tidspressen är borta

Undervisningsministeriet krävde tidigare att utbildningsanordnare ansöker om ett nytt tillstånd att upprätthålla en folkhögskola. Den skulle lämnas in i augusti 2015.

Ministeriet tog senare bort kravet på ett nytt upprätthållartillstånd. Det här betyder att folkhögskolorna i södra Finland har en längre tid på sig att bereda en samgång.

Det som folkhögskolorna fortfarande förväntas göra är att klara ett stresstest för fem år framöver. Via stresstestet ses folkhögskolornas ekonomi över. Exakt hur testet görs är oklart, men direktiv borde komma inom januari månad.

- Tidspressen finns inte på samma sätt som tidigare, säger rektor Henrika Nordin.