Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo vill förnya all service

Från 2015
Uppdaterad 19.01.2015 12:07.
Nödcentralens byggnad i Lojo plus skylten.
Bildtext Nödcentralens tomma lokal i Lojo kan bli en stor enhet för munhälsovård. Många av de nuvarande enheterna föreslås stänga.

Lojoborna kanske i framtiden har tre stora tandläkarmottagningar i stället för nio mindre som i dag. Som komplement till de stora mottagningarna finns en mobil- eller en popup-mottagning. Det här är bara ett exempel på vad som ska hända med servicen i Lojo.

Staden vill skapa nya modeller för att garantera att det också i framtiden finns både personal och pengar för den service Lojoborna behöver.

Politikerna och tjänstemännen i Lojo började i förra veckan jobba med en strukturreform som heta duger. Stadens hela service gås igenom och Lojoborna har stora förändringar att vänta.

Bildtext Irene Äyräväinen (Saml)

- Vi tänker förnya hela serviceproduktionen. Det handlar alltså inte enbart om väggar och tak, vad som ska finnas var, utan hela sättet att producera tjänster långt in i framtiden.

Det säger Samlingspartiets Irene Äyräväinen. Hon svingar klubban i den arbetsgrupp som ska koordinera det stora arbetet med servicenätverket.

Många mottagningar stänger

Bildtext Sex av nio barnrådgivningar kunde stänga. Så heter i alla fall nu i början av processen. Enheter med endast en anställd ska inte fortsätta.

På sitt första egentliga möte fick nämnden titta på nuläget och framtidsalternativen inom tandvården, rådgivningarna samt biblioteket och kulturtjänsterna.

Tre barn- och mödrarådgivningar i stället för dagens nio mottagningar kan vara verklighet i Lojo om några år.

Munhälsovården har alltså i dag likaså nio mottaningar. Men i det första förslaget heter det att tre större mottagningar skulle vara en ideal framtidslösning. Det är riktgivande för vad som komma skall, säger Äyräväinen.

- Men det är inte hela sanningen.

Färre enheter innebär inte att de som förlorar sin närmottagning får sköta sig bäst de vill.

Färre men större enheter är framtidens melodi, så också i Lojo.

För munhälsovårdens del kan det betyda att många av de nuvarande mottagningarna ersätts av en större enhet i tidigare nödcentralslokalen, det vill säga nedanför brandstationen. Mottagningarna i glesbygden föreslås stänga.

Men färre enheter innebär inte att de som förlorar sin närmottagning får sköta sig bäst de vill, poängterar Äyräväinen.

Hälsokiosk i Östra centrum
Bildtext Hälsokiosker är en av många nya vårdlösningar som har testats i Finland.

Popup-vård

För tandvårdens del blir det till exempel aktuellt med en kompletterande mobil lösning eller en ännu billigare popup-enhet. Öppettiderna ska också bli mer flexibla.

Avstånden växer, kunden får hjälp med skjutsen

Lojo ska dessutom enligt Äyräväinen också fundera på transporter när många mottagningar stänger. Det är ofta vettigare att föra klienten till vården än tvärtom.

Efterlyser radikala tankar

Lojo ska också ta fram kostnadskalkyler över de olika alternativen som läggs fram.

- Det kommer verkligen att krävas nytänk om vi ska ro det här i land, säger Äyräväinen.

Inga hemliga dokument

Elever var med och avtackade Krister Welander.
Bildtext Alla Lojobor ska få delta i processen.

Exceptionell öppenhet ska prägla hela processen. Allt förberedande material från kartor till kalkyler ska från första början vara tillgängligt för varenda Lojobo - och vill en Sjundeåbo eller raseborgare gå och bekanta sig med planerna, är det fritt fram.

- Vi har också tidigare försökt modernisera serviceproduktionen men det har aldrig gått vägen, förklarar Äyräväinen den öppna linjen.

Lojo hade för några år sedan långt gående planer att stänga de flesta hälsostationerna och i stället satsa på två stora centraler varav den ena skulle fokusera på service för de äldre. Men reformen dog på slutrakan då politikerna inte kunde enas om den inför kommunalvalet 2012.

"Förändring oundviklig"

Nu måste det gå vägen, tycker samlingspartisten Irene Äyräväinen.

Det vi inte vill höra av kommuninvånarna är att ingenting får ändras.

- Nu finns det inga alternativ. Vi tänkte därför att det är bäst att alla får veta hur det ser ut. Vi tror också att vanliga kommuninvånare kan delta i processen med sina värdefulla åsikter. Det vi inte vill höra av kommuninvånarna är att ingenting får ändras. För nu måste det byggas nytt, i annat fall finns det snart ingenting att fatta beslut om, påminner Äyräväinen.

Miljoner

Äyräväinen vill inte ge några euromässiga mål för den nya servicestrukturen, det vill säga hur mycket den förväntas spara eller hur mycket kostnadsökningen ska dämpas. Det handlar hur som helst om miljoner, säger hon och påminner att Lojo har som mål att skattesatsen inte stiger över medeltalet i kommunerna. Samma gäller låntagningen.

- Viktigast är trots allt att servicen fungerar. Det är ingen vits att producera service om den inte håller måttet både vad gäller kvalitet och kvantitet.

Så här ska det gå till

Nya Lojos nyvalda fullmäktige möts för första gången. Ikka Lähteenmäki, Simo Juva, Joona Räsänen, Mikko Kuosmanen.
Bildtext Lojo fullmäktige behandlar framtidens service i ett seminarium i vår. Då ska arbetet vara långt hunnet.

I praktiken har servicen delats i 20 bitar (nedan som exempel tandvården) och behandlingen framskrider enligt en klar plan:

1. Tjänstemännen gör en första beredning om tandvårdens nuläge och framtidsalternativ.

2. Frågan om tandvården kommer som halvfärdig till arbetsgruppen som Äyräväinen leder (palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä). Gruppen ska vara spindeln i nätet i hela processen där förslag bollas mellan arbetsgruppen, tjänstemän, de olika nämnderna med var sitt specialområde, stadsstyrelsen och fullmäktige. Gruppen har medlemmar från alla politiska grupperingar i Lojo. Gruppen kontrollerar om det finns tillräckligt med bakgrundsinformation och ger vägkost om vilka mål som gäller för tandvården. Just nu har arbetsgruppen behandlat tandvården, rådgivningarna, biblioteken och kulturen en första gång.

3. Sedan går tandvården tillbaka till tjänstemannaberedning.

4. Efter det går tandvården till den nämnd som ansvarar för den, tandvården går till grundtrygghetsnämnden och så vidare.

5. Nu får arbetsgruppen ett färdigt förslag för framtidens tandvård i Lojo från nämnden. Arbetsgruppen kontrollerar att målen (punkt 2) har uppnåtts.

6. Stadsstyrelsen får tandvården för kännedom.

7. När alla 20 bitar är så här klara, skapar tjänstemännen ett helhetspaket. Tandvården utgör en del av paketet. Alla delar ska bilda en vettig helhet.

8. Lojo stadsfullmäktige behandlar paketet i ett seminarium i maj. Fullmäktige ger instruktioner om hur frågorna förs till beslutsskedet.

9. Besluten om alla förändringar i servicenätverket och serviceproduktionen ska göras mellan augusti och oktober 2015, det vill säga innan budgeten för 2016 godkänns.

Kommuninvånarna får delta i processen när som helst.

Läs också:
Lojo förberedde en modell med endast två hälsostationer.
Förslaget förlorade före kommunalvalet 2012.
Pengarna tryter. Permitteringar och skattehöjningar var uppe hösten 2014.
Politikerna beslutade se över hela servicenätet.