Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inget läktartak- ingen fest i Kristinestad

Från 2015
De här gymnasterna från Kronoby är en målgrupp för Jakobstads gymnasium i höst.
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Lappfjärds gymnastikförening står 2016 värd för Finlands svenska gymnastikförbunds gymnastikfest. Den ordnas i Kristinestad.

Eftersom själva huvudfesten ordnas utomhus är kravet att festarenan har en läktare med tak, vilket inte finns i Kristinestad.

På torsdagen bjöd Lappfjärds gymnastikförening in de övriga idrottsföreningarna till ett möte för att diskutera frågan, pejla behovet av ett läktartak vid Kristinaplan och se om det går att komma till någon gemensam lösning på problemet.

- Vi hoppas få hjälp av andra idrottsföreningar i kommunen för att gå framåt. Det finns ett behov bland de föreningar som använder Kristinaplan och läktaren mera än vår förening gör. Vi hoppas på de här föreningarna, säger Patricia Bergkulla, ordförande i Lappfjärds gymnastikförening.

Patricia Bergkulla
Bildtext Patricia Bergkulla.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

De flesta idrottsföreningars representanter på mötet var av den åsikten att just ett läktartak inte var högsta prioritet då idrottsplanen och servicebyggnaderna i övrigt är i så dåligt skick. Det som skulle behövas är en helhetslösning, ansåg de.

I samband med budgetbehandlingen i december strök fullmäktige anslaget för en konstgräsplan. Saken hade varit mycket enklare om de pengarna hade funnits, eftersom man då hade kunnat ansöka om externa mede för en helhetsåtgärd där läktartaket hade varit inkluderat.

Budgetmedlen för konstgräset hade då fungerat som kommunens egen finansieringsandel och den totala budgeten hade kunnat uppgå till ett par miljoner i ELY-stöd och talkoinsatser. Så resonerade mötet.

Andra alternativ är att hyra tillfälliga läktare eller ordna festen i Närpes, där det finns läktare med tak.

Lappfjärdsgymnasterna ha en lösning på läktarproblemet i april då Finlands svenska gymnastikförbund håller ett möte i Kristinestad.