Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasaregionen fortsätter att växa

Från 2015
Vasa centrum
Bildtext Arkivbild
Bild: Yle/Patrick Stenbacka

Invånarantalet i Vasa har ökat med 680 personer 2014. Invånarantalet i Vasa är nu 67 001 invånare enligt befolkningsregistercentralens förhandsuppgifter.

I hela Vasaregionen ökade invånarantalet med 901 personer. Regionens invånarantal var i december 2014, 113 725 personer.

Vasa stads genomsnittliga årliga befolkningstillväxt de senaste sex åren har varit 604 invånare per år. För hela regionen har den genomsnittliga tillväxten varit 846 invånare per år.

Vasaregionen är i sin storleksklass den andra kraftigast växande stadsregionen i landet. Antalet stadsregioner är sammanlagt 36.

I slutet av 2014 var Vasaregionen till invånarantalet den 11:e största stadsregionen och Vasa den 15:e största staden.