Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpes sparar på skola, vägar och bidrag

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Närpes skolmusikkår repeterar
Bildtext Musiken får mindre pengar i Närpes
Bild: Yle/Ann-Sofie Långvik

Större undervisningsgrupper och mindre stödundervisning i grundskolan och minskade föreningsbidrag. Det är några av de åtgärder som är på förslag för att balansera ekonomin i Närpes.

Förra veckan gick den parlamentariska kommittén igenom de olika sektorernas förslag på sparåtgärder.

Kommittén godtog bland annat ett förslag om att minska på bidragen med 30 procent för icke lagstadgad verksamhet, som till exempel för sommarunderhåll på enskilda vägar, samt andra föreningsbidrag till tredje sektorn.

Mindre stödundervisning

Inom bildningssektorn kunde inbesparingarna på nästan 70 00 euro förverkligas genom minskade timresurser, som i sin tur innebär större undervisningsgrupper. Dessutom föreslås minskade resurser för stödundervisning.

Vård- och omsorgsnämnden måste spara på utgifter för barnskydd och anslag för utbildning för att nå sitt sparkrav på 50 000 euro.

Avsikten är att man ska kunna återinföra de förlorade stödundervisningstimmarna nästa år, beroende på hur ekonomi ser ut då.

Närpes måste minska 40 000 euro inom den fria bildningen, 80 000 euro från firitidsnämndens budget och från musikinstitutet Legato minskar anslaget med drygt 30 000 euro.

Investeringar flyttas fram

Investeringsbudgeten ska minska med cirka 1 miljon, som inneäbr att saneringar och nybyggnation inleds senare. Det gäller till exempel för ombyggnaden av hälsovårdscentralen.

De utgifter som automatiskt faller bort från budgeten är de 200 000 euro som reserverades för tvåspråkiga vägskyltar 100 000 euro för översättning. De här utgiftsposterna blir inte kvar, eftersom Närpes inte blev tvåspråkig.

280 000 euro ska bort från personalutgifterna. Där förs samarbetsförhandlingar som bäst och det avtal som erbjudits personalföreningarna är att personalen avstår 20 procent av sin semesterpeng samt att de får två extra betlada semesterdagar.

Centralisera ekonomifunktioner

Förutom de mera akuta åtgärderna för 2015 föreslår den parlamentariska arbetsgruppen att Närpes kunde utreda möjligheterna att centralisera ekonomifunktionerna. Det kunde förverkligas antingen gemensamt med andra kommuner eller i ett koncernbolag.

I dagsläget har varje sektor delvis egna ekonomiansvariga, som beror på att de olika sektorerna har något olika fackliga avtal. Det handlar om ett specilakunnande som kunde samordnas.

Dessutom diskuterades att man inom den tekniska sektorn kunde utreda om köksfunktionerna kunde centraliseras ytterligare eller om det behövs mer än ett kök i varje by.

Stadsstyrelsen behandlar det nya budgetförslaget den 27 januari.