Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mera padda mindre papper för Borgå stad

Från 2015
en pekdator
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Färre kopior, mindre pappersbuntar att posta och smidigare möten. Det är mycket som förändras till det bättre då Borgå stad går in för allt fler papperslösa möten.

Redan en tid har stadsstyrelsen och stadsutvecklingsnämnden tänkt grönt och klarat sig utan papperskopior på föredragningslistor och protokoll. Nu kommer också andra nämnder att följa efter.

– Vi sparar en hel del på det här, säger förvaltningsdirektör Outi Lehmijoki. Till exempel stadsutvecklingsnämnden behöver mängder av stora kartor och bilder, som tidigare printades ut åt alla beslutsfattare inför varje möte.

kvinna vid skrivbord
Bildtext Stora pappershögar är ett minne blott på förvaltningsdirektör Outi Lehmijokis skrivbord.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

För att klara sig utan papperskopior har nämndemedlemmarna tillgång till stadens pekdatorer.

– Vi har investerat i omkring 70 paddor, som alla ordinarie medlemmar får låna av staden.

En som är nöjd med sin pekdator är Torbjörn Blomqvist, SFP. Han är medlem i stadsutvecklingsnämnden.

– Det är lätt att hitta alla bilagor och protokoll i databasen. Dessutom kan vi skicka kommentarer åt varandra redan innan mötet, säger han.

– Mängden pappersbuntar att släppa med till varje möte har klart minskat.

Det samma visar statistiken över antalet papperskopior som Borgå stad årligen behöver. Ännu för några år sedan var antalet kopior omkring tre miljoner, år 2013 behövdes en miljon och i fjol 880 000 kopior.

Nu är det bildningsnämnden samt social- och hälsovårdsnämnden och deras sektioner, som börjar med pappersfria möten. Snart är det kanske också dags för fullmäktige att klara sig utan papper.

– Som det nu ser ut så har ju snart nästan alla politiker en padda till förfogande, säger förvaltningsdirektör Outi Lehmijoki.