Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polisen: Flest inbrott görs av utlänningar

Från 2015
Huvklädd man i röd munkjacka bryter sig in genom dörr med tillhygge.

Det gjordes betydligt fler inbrott i Finland i fjol än året innan. Utländska brottslingar stod för ökningen, upger polisen. Flest inbrottstjuvar har de senaste åren kommit från Litauen, Estland och Rumänien, enligt uppgifter till Yle-programmet MOT.

Nästan 3 000 finländska hem utsattes för inbrott i fjol. Det gjordes hundratals fler inbrott än året innan, vilket var en ökning med en femtedel.

Mest ökade antalet inbrott i västra Nyland, sydöstra Finland och Österbotten. Ökningen var ungefär 50 procent.

-Polisens uppfattning är att ökningen i hög grad kan förklaras med utländska förövare, säger polisinspektör Tommi Reen till MOT.

Enligt polisens statistik över brottsmisstänkta har utlänningarnas andel av bostadsinbrotten varit 30-50 procent de senaste åren.

På Polisstyrelsen bedömer man att andelen troligen är större än så.

-Man kan tilll och med säga att klart över hälften [av inbrotten] börjar vara utförda av utlänningar, säger polisinspektör Reen.

Utländsk liga lämnar landet snabbt

En polis som länge sysslat med utredning av inbrott tror att nästan alla inbrottsserier de senaste åren organiserats av utländska brottslingar.

-Det är nog ungefär nästan 90 procent i dagens läge, bedömer kriminalkommissarie Pekka Uotila på Polisinrättningen i sydvästra Finland.

Enligt honom gör ligorna jobbet snabbt och försvinner från Finland vilket gör det svårt att få fast dem.

-Inbrotten görs i allt snabbare cykler och allt mer professionellt. Sedan lämnar man landet. Då minskar risken för att bli fast naturligtvis betydligt, säger Uotila.

Vanligt i många länder

Enligt polisens bedömning är Finland trots de allt flera inbrotten dock inte något extra lockande land för utländska inbrottstjuvar. Samma problem finns i de övriga nordiska länderna och på andra håll i Europa.

Antalet brott överlag som begås av utlänningar i Finland har fördubblats sedan Schengenreglementet trädde i kraft i Finland 2001. Inbrottsvågorna började komma kring år 2010.

Den största inbrottsserie som polisen lyckats utreda ägde rum sommaren 2012 då litauiska brottslingar utförde 170 inbrott i södra Finland.

Fyra av ligans medlemmar fick maximistraffet sju års fängelse. Två andra ligamedlemmar fick sex års fängelse.