Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ultralokal tidning kunde tävla med Östnyland

Från 2015
Uppdaterad 20.01.2015 08:21.
F.d. chefredaktör för Östra Nyland, Kim Wahlroos.
Bildtext Kim Wahlroos är före detta chefredaktör för Östra Nyland och utreder möjligheten att grunda en ny Lovisatidning.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Efter att tidningen Östnyland lanserades har det uppstått ett vakuum för de Lovisaföretag som vill annonsera på svenska. Det anser Kim Wahlroos, före detta chefredaktör vid tidningen Östra Nyland.

Östra Nylands före detta chefredaktör Kim Wahlroos utreder som bäst möjligheterna för att grunda en ny ultralokal svenskspråkig tidning i Lovisanejden.

– Jag poängterar att jag bara har börjat undersöka vilka realistiska möjligheter det finns att grunda en ny tidning, för det har visat sig att det finns ett behov. Det är ändå inte så att Kimmen nu grundar en ny tidning, säger Wahlroos.

"Gäller i högsta grad företagen"

Första numret av tidningen Östnyland
Bildtext Tidningen Östnyland är kanske inte tillräckligt lokal för alla Lovisaföretagare.
Bild: Yle/Sune Bergström

Behovet är enligt honom inte enbart journalistiskt. Lovisanejden är ett förvånansvärt homogent marknadsområde, och företagen har delvis förlorat ett svenskspråkigt annonsorgan i och med tidningssammanslagningen.

– Jag kommer att göra en ganska minutiös marknadsundersökning och så får vi se hur det blir. Men på basen av det jag nu vet ser det lovande ut. Intresset är stort.

Wahlroos ska sammankalla ett möte med de lokala företagen för att kolla deras intresse och beredskap att fungera som annonsörer i en eventuell ny tidning. Det är A och O för finansieringen.

Talkokrafter till en början

– Tidningen skulle göras så billigt som möjligt, och till en början mest med talkokrafter. Utvecklingen skulle ske stegvis och så får man se vad framtiden bär med sig.

En webbtidning skulle vara det enklaste konceptet, men Wahlroos menar att webben inte har den genomslagskraft för annonsörer som papperstidningen fortfarande har. En kombination av båda ser ut att vara den bästa möjligheten.

Till en början skulle inga löner betalas, men Wahlroos kunde tänka sig att delvis fördela vinsten bland medarbetarna som ett slags författarstipendium. Det här hör till sakerna som ännu ska utredas.

Medborgarjournalistik är målet

Visionen är att en mer eller mindre ideell förening skulle ge ut en tidning på gräsrotsnivå, även om den traditionella modellen är att grunda ett aktiebolag.

– Jag vet att det går att göra en någorlunda heltäckande tidning med relativt liten stab på det här området. Innan kommunfusionen hade lilla Östra Nyland en handfull redaktörer, inklusive chefredaktören, som bevakade flera kommuner. Tidningen var nästan alltid tjockare än sexton sidor.

Att hitta medarbetare borde inte heller vara omöjligt, säger Wahlroos. Flera har redan tagit kontakt och sagt att de gärna är med.

– Dessutom har jag tänkt satsa på det som många tidningshus har talat om men ingen lyckats förverkliga, alltså medborgarjournalistik. Det betyder att trösklarna slipas bort och att alla kan medverka, skicka in artiklar och bilder, och bidra med sådant folk vill läsa om.

Lovisaborna tycker om det lokala

rådhuset i lovisa
Bildtext Lovisaborna tycker om det lokala, säger Mari Ståhls och Kenneth Hansson.
Bild: Yle/Stefan Härus

Wahlroos är inte helt ute och cyklar, anser Mari Ståhls som är ordförande för Lovisa företagare rf.

– Jag tror att Lovisaborna tycker om det lokala, och Östnyland har ju kritiserats för att inte innehålla lika mycket lokalt material som tidigare. Speciellt mindre företag kanske drunknar i en lite större tidning, fastän också andra än ortsbor är välkomna kunder.

Det är ganska sällan Lovisaföretagen annonserar i exempelvis Uusimaa eller Itäväylä. Ståhls säger att det i stället är lokaltidningarna Loviisan Sanomat och Östra Nyland som gällt hittills.

"Intressant idé"

Kenneth Hansson på Östra Nylands fastighetsförmedling säger att fastighetsförmedlarnas viktigaste annonsorgan har varit söndags-Uusimaa, och att tidningen Östnyland inte är så illa ur hans synvinkel vad gäller annonsering.

Han säger ändå att Wahlroos idé är intressant och kan funka eftersom östnylänningarna är lokalpatrioter.

Hur mycket annonserna kostar spelar in, men det viktigaste är att nå målgruppen.

– Om du har en matbutik eller skobutik så är det ganska onödigt att betala för annonser som ses av Sibbobor, utan vill hellre annonsera för Lovisabor. Jag tror nog att våra företag ställer sig bakom Kim Wahlroos idé om den blir av.