Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Producenterna: Handelns marginaler för stora

Från 2015
Matkorg
Bild: Arja Lento

Lantbruksproducenterna hoppas att sänkningarna i matpriserna tas från butikernas marginaler och inte genom att producentpriserna sänks ytterligare.

– Vi får hoppas att den här nedgången i priserna faktiskt tas från de alltför stora marginaler som vi anser att affärskedjorna har fått under den senaste tiden, säger ordföranden för Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) Holger Falck till Yle nyheter.

De finska lantbruksproducenternas centralorganisation MTK är inne på samma linje som SLC. Organisationen hänvisar till en utredning som publicerades i fjol och som visar att handelns andel av matpriset har stigit samtidigt som producenternas andel sjunkit när det gäller till exempel köttprodukter. Utredningen gjordes av forskningsinstituten PTT och MTT.

Falck efterlyser höjda procentpriser.

– På sikt bör producenterna få ett bättre pris för att vi ska kunna hålla kvar ett inhemskt jordbruk och en inhemsk livsmedelsindustri.

Konkurrens och konjunkturläget

Falck tror att det pågående priskriget har att göra med att dagligvaruhandeln har investerat alltför mycket i nya butiker i förhållande till konsumenternas behov av mat. Andra faktorer som spelar in är konkurrensen från Lidl och det svaga konjunkturläget, anser han.