Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Sämsta ekonomiska tillväxten i Kina på 24 år

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Snabbgående tåg på servicebangård i Wuhan i Kina i december 2012.
Bildtext Snabbgående tåg i Wuhan i december 2012

Den ekonomiska tillväxten i Kina mattas av och landet uppvisade i fjol sin sämsta tillväxt på 24 år. IMF och ILO är dystra i sina nya prognoser.

Kinas ekonomi växte ändå ifjol med 7,4 procent vilket är något under de 7,5 procent som regeringen väntade sig.

Det var första gången på över 20 år som Kina inte nådde upp till den ekonomiska tillväxt som regeringen hade satt upp som mål.

De försämrade tillväxtsiffrorna var väntade för analytiker i Peking hade förutspått ännu sämre siffror för år 2014.

Regeringen har i det här skedet uteslutit mer massiva stimulansåtgärder trots att trycket på beslutsfattarna har ökat.

IMF dyster inför utsikterna

Internationella valutafonden IMF är också dyster i sin senaste världsomfattande tillväxtprognos.

Oljeprisfallet är enligt IMF bra för världsekonomin, men det räcker inte för att uppväga minskade investeringar.

IMF sänker därför sin globala tillväxtprognos både för i år och för år 2016.

Den globala tillväxten beräknas i år stanna vid 3,5 procent, medan tillväxten nästa år väntas bli 3,7 procent. Det är 0,3 procentenheter lägre än IMF:s föregående prognos i oktober.

IMF skriver ner sina prognoser för euroområdet, Kina, Ryssland, och Japan och räknar med lägre tillväxt i en del av de stora gas- och oljeexporterande länderna.

Arbetslösheten ökar under kommande år varnar ILO

Arbetslösheten kommer att öka i stora delar av världen varnar FN:s internationella arbetsorganisation ILO i en ny trendrapport.

Arbetslösheten ökar med 11 miljoner under de närmaste fem åren, förutspår ILO. Fram till år 2019 kommer 212 miljoner människor i världen att vara utan jobb, befarar FN-organisationen.

Före det måste man skapa 280 miljoner nya jobb för att kompensera bortfallet som har orsakas av finanskriser och ekonomiska problem.

Enligt ILO har antalet arbetslösa ökat med 61 miljoner sedan år 2008.

Ökande arbetslöshet befaras särskilt i europeiska länder och i gas- och oljeproducerande länder i Latinamerika, Afrika och Mellersta Östern.

-Världsekonomins svaga tillväxt kommer att fortsätta och det får klara följder säger ILO:s chef Guy Ryder.

Utsikterna för sysselsättningen har däremot förbättrats i USA, Japan och Storbritannien.

Det är unga mellan 15 och 23 år som drabbas värst, Den världsomspännande ungdomsarbetslösheten var 13 procent i fjol, det vill säga tre gånger mer än arbetslösheten bland vuxna.

En god nyhet är i varje fall att medelklassen utgör 34 procent av de sysselsatta i utvecklingsländer, jämfört med endast 20 procent för drygt 20 år sedan.

Ökande ojämlikhet och större inkomstklyftor

ILO oroar sig också för ökande inkomstklyftor och försämrade löner. Nedskurna löner har varit ett bestående element i räddningsplaner i euroområdet, men det kan påverka ekonomin negativt, varnar ILO.

- Om låga löner leder till att folk konsumerar mindre som har det givetvis ett negativt inflytande på tillväxten, säger ILO-chefen Ryder.

- Ojämlikheten i en del utvecklade ekonomier börjar nu närma sig de nivåer som vi ser i utvecklingsländer tillägger han.