Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nej till inlösningsrätt för vindkraftsledning i Kristinestad

Från 2015
Uppdaterad 20.01.2015 12:33.
Merventos vindkraftverk i Sundom.
Bild: YLE/Matti Palmu

Staden kan inte förorda någon att använda privat mark för sådant som inte tjänar allmänheten.

Den tanken ligger bakom Kristinestads stadsstyrelsebeslut att inte förorda inlösningsrätt för vindkraftsbolaget CPC Finland.

Det gäller fem markområden som CPC Finland ville använda för vindkraftsledningar i Lappfjärd och Lakiakangas.

Tre markägare lät bli att skriva under vindkraftsbolagets avtal om rätten att använda mark för kraftledningar. Tekniska nämnden i Kristinestad avslog vindkraftsbolaget CPC-Finlands anhållan om rätten att dra linjerna över privat mark.

CPC Finland vill påskynda processen

Vindkraftsbolaget besvärade sig över beslutet till Vasa förvaltningsdomstol, men förlorade. Bolaget besvärade sig vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

I väntan på avgörande i HFD ville CPC Finland påskynda processen och anhöll om inlösningsrätt hos Lantmäteriverket.

Bolaget vill också få rätt att ta markområdena i besittning före beslut om tvångsinlösningsrätt har gjorts.

Att ansöka om inlösningsrätt via statsrådet skulle ta för länge, ansåg bolaget.

Inte allmän nytta

I utlåtandet till Lantmäteriverket anser staden Kristinestad att vindkraftsbolaget inte kan dra ledningar på privat mark inom ett vindkraftsområde. En sådan linjedragning tjänar inte en allmän nytta, utan enbart vindskraftsbolagets, enligt stadsstyrelsen.

Styrelsen stöder sitt utlåtande på Vasa förvaltningsdomstols utslag.

Stadsstyrelsens ordförande Bernhard Utter (sfp) förslog att styrelsen skulle avvika från stadsdirektörens förslag, som ansåg att staden inte ska anmärka mot bolagets ansökan om inlösningstillstånd. Utters motförslag fick stöd av samtliga styrelseledamöter.

I ifrågavarande vindkraftsområde har flera hundra markägare gett sitt medgivande till att CPC Finland får använda deras mark för kraftledningar. Det var endast tre som lät bli.

Stadsstyrelsens ordförande Bernhard Utter tror att även andra vindkraftsbolag, som planerar vindkraftsparker i Kristinestad, kommer att ställas inför motsvarande situationer.