Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fifflet i byggbranschen har minskat

Från 2015
Takstolar
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Regeringens program för att bekämpa grå ekonomi har gett resultat i byggbranschen. I andra branscher är listan på besvikelser ändå lång.

Kyösti Suokas, andra ordförande för Byggnadsförbundet, säger att arbetstagarna är nöjda över de förändringar bekämpningen av den gråa ekonomin inneburit.

- Vårt system är det bästa i världen just nu, och vi är pionjärer inom det här. Av arbetsgivarna tror jag att åtminstone större företag är nöjda med förändringarna. Konkurrensen blir bättre då alla spelar enligt samma regler, säger Suokas.

Inom ramen för regeringens program att bekämpa grå ekonomi mellan åren 2012–2015 har byggaktörer bland annat utarbetat ett system där alla arbetstagare ska bära ett id-kort med sitt skattenummer. Varje månad måste arbetsgivarna dessutom meddela skattebyrån om vilka entreprenörer man använder sig av.

- Förut hade vi ingen aning om hur många utländska arbetare vi hade i Finland och var de jobbade eller betalade skatt, säger Suokas.

Ökad byråkrati

Enligt en rapport som gjorts på beställning av statens revisionsutskott är det i byggbranschen man bäst lyckats bekämpa ekonomisk brottslighet de senaste åren. Orsaken är de många förändringar som drivits igenom.

Vid arbetsgivarnas centralförbund Byggnadsindustrin, är arbetsmarknadschef Kari Tapio ändå inte lika glatt inställd till förändringarna som Kyösti Suokas.

- Många byggföretag tycker att mängden byråkrati har ökat oskäligt mycket. Det har också kostat företagen mycket att anpassa sig till de nya systemen, säger Tapio, som nu vill utreda hur mycket av den grå ekonomin man kommit åt i reda pengar.

Bäst men inte bra

Trots att byggbranschen är den bransch som bäst lyckats komma åt ekonomiskt fiffel, visar rapporten att hälften av byggföretagen upplever att ekonomisk brottslighet förvränger konkurrensen relativt mycket, eller mycket.

Rapporten konstaterar också att övervakningen av hotell- och restaurangbranschen varit besvärlig. Tvånget att erbjuda alla kunder ett kvitto har inte heller haft någon effekt. Företagarna har inte varit tvungna investera i nya kassaapparater som skulle kunna förhindra lurendrejeri.

Dessutom har många myndigheter skjutit upp reformer och varit dåliga på att följa upp reformernas effekter. Samtidigt har man lagt ner timtal på arbetsgrupper och utredningar.

Målet med åtgärdsprogrammet mot grå ekonomi är att öka statens intäkter från socialförsäkringsavgifter och skatter med 300–400 miljoner euro. Myndigheterna har varje år fått ett anslag på 20 miljoner för att kunna genomföra programmet.

Åtgärderna har lett till att intäkterna varit större än anslaget.

Diskussion om artikeln