Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

von Schoultz: Var klämmer skon?

Från 2015
Uppdaterad 20.01.2015 16:52.
Fredrick von Schoultz
Bildtext Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.
Bild: YLE / Mathias Gustafsson

Ett anonymt brev med flummiga anklagelser. Det är allt man har att gå på då problemen inom kommuntekniken i Borgå ska utredas.

Det är dags att ta tag i de påstådda problemen i arbetsgemenskapen inom kommuntekniken i Borgå. Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz vet ändå inte var han ska börja utreda ärendet.

- Det är jättesvårt att vidta åtgärder om saker som man inte har en aning om, säger von Schoultz.

Det som finns att utgå från är det anonyma brev som skickades till tidningen Östnyland och till stadsstyrelseordförande Matti Nuutti (SDP) förra veckan, men utöver det är det skralt med vittnesbörd eller klagomål. Brevet påtalar krångel med ledarskapet inom kommuntekniken, men problemen preciseras inte.

Varför anonymt?

Nuutti själv berättar att han har fått höra om problem redan tidigare, men han har uppfattat det som små problem, och att alla inte kan vara nöjda med allt.

Det nu aktuella brevet gör styrelseordföranden förundrad.

- Varför kan man inte skicka sådant här med namn och påtala konkreta problem? fråga Nuutti.

Borgåpolitikern Matti Nuutti
Bildtext Matti Nuutti.

Även von Schoultz anser att det kan bli knepigt att utreda problem, om allt man har att utgå från är ett anonymt brev.

- Det första man borde göra om det uppstår friktion på arbetsplatsen är att man tar kontakt med sin förman. Om det är förmannen som är problemet, så ska man ta kontakt med förmannens förman. Nu har inte förmannen blivit kontaktad, och ingen har heller kontaktat mig, berättar von Schoultz.

Det behövs förtroende

von Schoultz menar att ärendet inte stannar här, men så länge den eller de som upplever att det finns problem inte vill berätta närmare om det, så är framgångar svåra att nå.

- Nu gäller det att ha en diskussion inom enheten, och se till så det finns ett sådant förtroende att man kan berätta om problemen.

Det kan bli klarhet i ärendet redan på onsdag, då ska nämligen von Schoultz träffa den berörda enheten för att gå igenom problemen. Det finns några klara frågeställningar inför mötet.

- Det skulle behövas lite mera konkreti: Vad är problemet? Var klämmer skon? Då det är utrett så kan vi fundera på hur vi kan åtgärda det.

Viktigt att få fram vad som hänt

Nuutti å sin sida menar att det är viktigt att allt utreds grundligt.

- von Schoultz måste nu ta tag i det här och försöka reda ut vad det handlar om och vad som orsakat situationen, säger Nuutti.

Enligt ett uttalande i tidningen Uusimaas pappersversion menar Nuutti att det också kan bli aktuellt med att granska von Schoultz agerande, men då Yle Östnyland ringer upp vill han precisera sitt uttalande.

- Om det framkommer att von Schoultz har agerat på fel sätt, så ska stadsdirektören naturligtvis utreda det. Men jag tror inte att det är så, jag tror inte det ska behövas, säger Nuutti.

Läs också:
Problem inom Borgås kommunteknik ska utredas
Östnyland: Anonymt brev kritiserar brister i ledarskap