Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Lekparkernas plaskdammar hälsovådliga i Helsingfors

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
bakterier, pseudomonas aeruginosa
Bild: Wikimedia Commons

Vattnet i plaskdammarna i Helsingfors lekparker är ohygieniskt och innebär en hälsorisk. Det visar Miljöcentralens utredning.

Bara en tredjedel av plaskdammarna höll måttet i Miljöcentralens undersökning. Man hittade bakterien Pseudomonas aeruginosa i nästan hälften av plaskdammarna vilket var den mest betydande orsaken till hälsoriskerna. Vattnet innehöll också Escherichia coli-bakterier och stafylokocker.

Miljöcentralen tog 82 vattenprover i stadens plaskdammar och vadbassänger mellan åren 2013 och 2014.

- Man borde också informera lekparkens personal och barnens föräldrar om riskerna, säger miljögranskare Terhi Takala vid Helsingfors miljöcentral.

För att minska på hälsoriskerna är det viktigt att vattnet i bassängerna byts tillräckligt ofta och att bassängerna rengörs grundligt.

Om mikroberna tränger in i organismen genom vattnet kan man insjukna i infektioner i tarmen, huden, ögonen, öronen eller andningsvägarna. Man kan bli sjuk också av enbart kontakt med vattnet.

I Helsingfors finns cirka 50 plaskbassänger som ses som en viktig rekreationsservice för barnfamiljer. Bassängerna har inte automatiska rengöringssystem utan vattnet byts en eller två gånger i veckan. Det finns inga myndighetsföreskrifter om kvalitetsövervakning av vattnet i plaskbassängerna och vattenkvaliteten övervakas heller inte regelbundet.

Trots den dåliga vattenkvaliteten har Miljöcentralen inte fått anmälningar om att barn som skulle ha insjuknat på grund av vattnet i bassängerna.

Läs hela utredningen här