Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Provrörsbefruktning allt säkrare

Från 2015
Uppdaterad 21.01.2015 08:36.
Provrörsbefruktning
Bild: EPA

Allt fler barn föds med hjälp av assisterad befruktning - och de mår också bättre, visar en ny nordisk studie. Bland annat har risken för prematur förlossning minskat.

Provrörsbefruktningen blir ett allt säkrare alternativ. Nordiska forskare har analyserat data från över 92 000 barn födda under åren 1988 och 2007 i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Av dem var 29 000 barn tvillingar.

Bland annat har risken för prematurer sjunkit. Också risken för fosterdöd eller död inom det första levnadsåret har minskat. Under perioden 1988-1992 föddes 13 procent av de provrörsbefruktade barnen för tidigt, men fram till år 2007 hade risken för för tidig födsel sjunkit till 8 procent. Av normalbefruktade barn föds 5 procent för tidigt.

Färre embryon

Enligt forskarna finns det flera faktorer som har lett till bättre resultat för provrörsbefruktning. Bland annat har laboratorierna blivit bättre och hormonerna mildare.

Den största orsaken till bättre resultat handlar ändå om en ny policy; det implanteras färre embryon än tidigare. Fler embryon ökar chansen för att befruktningen ska lyckas men leder också ofta till tvillingar eller trillingar.

Risken med tvillingar eller fler barn kan resultera i låg födelsevikt och hälsoproblem hos barnen. Tack vare den nya policyn har antalet tvillingfödslar sjunkit från 23 procent under perioden 1989-2002 till 11,6 procent fram till år 2007.

Studien har publicerats i den medicinska tidskriften Human Reproduction.

Läs också:
Assisterad befruktning i Finland 2012-2013