Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekenäs nationalpark kan bli större

Från 2015
Uppdaterad 21.01.2015 10:41.
Gloskär är en del av Skärgårdsmiljöstiftelsens naturskyddsområde nordväst om Jussarö.
Bildtext Ett större området kan i framtiden höra till nationalparken i Ekenäs skärgård

Forststyrelsens utredning om möjligheterna att komplettera nationalparken i bland annat Ekenäs skärgård är klar. I utredningen som överräcktes till miljöminister Sanni Grahn-Laasonen bedöms också alternativen för skydd av Porkala udd och havsområdet utanför Porkala udd.

I Ekenäs skärgård finns lämpliga havsområden på ungefär 6400 hektar och cirka 124 hektar landområden som kunde komplettera nationalparken. I dag är arealen knappt 5500 hektar.

Miljöministeriet sänder utredningen, som också berör Östra Finska viken och Skärgårdshavets nationalparker, på en omfattande remissrunda.

Fyra alternativ för Porkala nationalpark

Forststyrelsen har också sett på fyra alternativ för att skydda land- och vattenområdena utanför Porkala udd. Där ingår statliga naturskyddsobjekt, vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen och områden som används av försvarsmakten. Också Sjundeå och Ingå berörs.

Tre olika nationalparksalternativ jämförs i utredningen.

En preliminär bedömning visar att det kostar upp till en miljon euro att upprätta en nationalpark. Driftskostnaderna uppgår till cirka 80 000 euro per år.

Världsnaturfonden WWF ställer sig positiv till planerna på Porkala nationalpark. WWF anser att en nationalpark som sträcker sig till den yttre skärgården utanför Porkala skulle vara ett värdefullt och nödvändigt komplement till de nuvarande nationalparkerna i Finland.