Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Renoveringen av Tallberga daghem börjar i liten skala

Från 2015
Uppdaterad 21.01.2015 13:35.
tallberga daghem i vårberga i borgå
Bildtext Tallberga daghem finns i Vårberga i Borgå.
Bild: Yle/Stefan Härus

Utredningarna av inneluftproblemen fortsätter på Tallberga daghem i Borgå samtidigt som man genast går in för smärre luftförbättrande åtgärder.

Personalen på Tallberga daghem har misstänkt att inneluften i daghemmet inte är vad den borde vara. Med anledning av personalens anmälan gjorde Borgå stad en undersökning för att utreda i vilket skick bottenbjälklaget är.

Fukt i golvet

I undersökningen mätte man fukthalten i golvkonstruktionerna. Man tog också materialprov och mätte mikroorganismernas och sporernas mängd. Mätresultaten visar att det förekommer fuktskador i golvkonstruktionerna. Dessutom observerade man lokala, mindre skador som härrör från den fukt som orsakats av en läcka i golvbrunnens anslutning. Undersökningsrapporten blev färdig i november.

Specialister i arbetsgruppen

Borgå stads lokalitetsledning har nu tillsatt en inneluftsarbetsgrupp för Tallberga daghem för att först kartlägga och senare genomföra fortsatta åtgärder. Arbetsgruppen representeras - vid sidan av lokalitetsledningen - också av tjänsterna för småbarnsfostran, lokaltjänsterna, hälsoskyddet, företagshälsovården och arbetarskyddet.

Gruppen ska sammanträda så snart som möjligt för att ta ställning till hur saneringsåtgärderna ska genomförs.

Smärre reparationer kommer igång genast och man kommer också att installera en luftrenare.

Efter inneluftsarbetsgruppens utredningar beslutar man om fortsatta åtgärder och deras tidsplan.