Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

”Obehöriga specialklasslärare kan vara väldigt kompetenta”

Från 2015
Uppdaterad 21.01.2015 20:56.
Skolgården
Bildtext I Zacharias Topeliusskolan i Tölö ordnas allmän undervisning för klasserna 1-6 och så finns det smågrupper för barn med en funktionsnedsättning.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Zacharias Topeliusskolan har inga behöriga specialklasslärare, ändå tycker Förbundet de utvecklingsstördas väl att skolan har bra undervisning. Men det är trångt och ekar för mycket i skolhuset.

Skolan har lediganslagit sju tjänster eftersom de specialklasslärare som idag jobbar på skolan inte är behöriga.

Lisbeth Hemgård är verksamhetsledare för FDUV.
Bildtext Lisbeth Hemgård är verksamhetsledare på FDUV.
Bild: Yle / Ted Urho

På förbundet berättar verksamhetsledare Lisbeth Hemgård att det är ett vanligt bekymmer att det inte finns behöriga lärare. Särskilt svårt är det för Zacharias Topeliusskolan som har ett stort behov av speciallärare och specialklasslärare. Det är en stor skola som samlar elever med utvecklinggstörning från sju kommuner.

- Det är klart att det är bekymmersamt, naturligtvis anser vi att det borde finnas behöriga lärare och att man borde satsa mera på att det finns behöriga lärare också för de här eleverna. Sedan är det en annan sak att har de kompetens. Jag tror där finns många väldigt duktiga och kompetenta lärare. Det är en annan problematik att de måste ansöka om sitt jobb varje år, säger Lisbeth Hemgård från FDUV.

Toppan bra på alternativ kommunikation

Lisbeth Hemgård är inte säker på om den utbildning som specialklasslärare får vid den pedagogiska fakulteten vid Åbo akademi verkligen ger all den kompetens som behövs i det krävande arbetet på Zacharias Topeliusskolan.

- Det krävs så mycket annan tilläggsutbildning som kanske inte pedagogiska fakulteten erbjuder. Till exempel autismkunnande måste man söka på annat håll. För att inte tala om den alternativa kommunikationen, det erbjuds inte via lärarutbildningen, säger Lisbeth Hemgård.

Rektor Carita Glasgow visar schemat för Toini-enheten
Bildtext Rektor Carita Glasgow visar schemat för Toini-enheten i Zacharias Topeliusskolan. Med hjälp av bilder är det lätt att se vad som händer under skoldagen.
Bild: YLE/ Helena von Alfthan

Hon berättar att ett barn med autism kan ha svårt att uppfatta vanligt tal, och då går det att förstärka budskapet till exempel med bilder. Det går också att använda datorer och pekplattor för att skapa en alternativ kommunikation. Lisbeth Hemgård har besökt Zacharias Topeliusskolan och känner väl till hur de jobbar.

- Jag tycker att de jobbar jättebra med kommunikationsbiten. De använder aktivt den här alternativa kommunikationen. Jag tycker att deras utrymmen inte är så optimala, det ekar mycket och det är ganska trångt.

Läs också:
Alla specialklasslärare obehöriga i Helsingforsskola