Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Varmt fjolår negativt för Vasa Elektriska

Från 2015
Bildtext Vasa elektriskas kraftverk vid Brändöbron.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Energikoncernen Vasa Elektriska sålde mindre energi i fjol än året innan. På värmesidan var minskningen hela tolv procent.

År 2014 var varmare än genomsnittet, vilket minskade uppvärmningsbehovet med tolv procent enligt uppgifter från Vasa Elektriska.

I fjol sålde koncernen 699 gigawattimmar fjärrvärme vilket alltså är mindre än under år 2013, enligt preliminära siffror som koncernen publicerat.

Hela 99 procent av fjärrvärmen samproducerades på Vasklot och Westenergy där alltså spillvärmen från elproduktionen togs till vara som just fjärrvärme.

Större elförsäljning

På elsidan var energiförsäljningen större, hela 1 815 gigawattimmar vilket motsvarar en ökning på en halv procent. En femtedel av elen producerades med vattenkraft. Vindkraftens andel var cirka 2 procent.

- Under år 2014 var lite över hälften av den anskaffade elenergin utsläppsfri, berättar verkställande direktör Hannu Linna i ett pressmeddelande.

Dotterbolaget Vasa Elnät förde över 961 gigawattimmar el till kunderna i distributionsområdet.

Leveranssäkerheten förbättrades genom att trettio kilometer kabel lades under markytan. Sammanlagt är nu drygt 25 procent av nätverket under marken.