Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ingen mer veckoslutsvård vid Tessjö daghem

Från 2015
Bildtext (arkivbild)
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Få barn kommer på veckoslutsvård till Forsby och Tessjö daghem i Lovisa. Tanken är att verksamheten centraliseras till Forsby från och med augusti.

Småbarnen i Lovisa får veckoslutsvård bara vid Forsby daghem från augusti. Just nu ordnas veckoslutsvård också vid Tessjö daghem, men möjligheten används lite och sporadiskt.

Därför har bildningsdirektör Thomas Grönholm tillsammans med daghemsföreståndarna i Forsby och Tessjö kommit fram till att det är bättre att centralisera veckoslutsvården till endast Forsby daghem.

Förslaget motiveras med att Forsby daghem har ett större upptagningsområde, och att det också i fortsättningen borde vara möjligt att ordna veckoslutsvård där utan att behöva minska eller öka på personalen.

Dessutom kan man spara in pengar genom att minska på personalen med en visstidsanställd vid Tessjö daghem i samband med att verksamheten flyttas till Forsby.

Bildningsnämnden behandlar frågan på sitt möte onsdag nästa vecka.