Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lokalt slakteri viktigt för köttproducenter

Från 2015
Uppdaterad 22.01.2015 14:55.
Ann Storsjö är en av de köttproducenter som ska lotsa fram ett nytt slakteri i Västnyland
Bildtext Ann Storsjö är en av de köttproducenter som ska lotsa fram ett nytt slakteri i Västnyland
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Ann Storsjö är en av sex köttproducenter som ska lotsa ett nytt slakteri i hamn. Hon ser slakteriet som ett kliv i rätt riktning för matregionen.

På Nyby gård i Raseborg finns 140 djur av den schweitziska rasen Simmental. Det är lugnt i ladugården då Yle Västnyland hälsar på men lugnet är bara tillfälligt.

- I mars väntas den första kalvningsperioden och då blir det liv och rörelse här, säger Ann Storsjö och presenterar Leonora, en stor och mikrofonintresserad ko.

Kor av rasen Simmental på Nyby gård i Raseborg
Bildtext Kor av rasen Simmental på Nyby gård
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Storsjö deltog i slakteridiskussionen vid Novia i onsdags och är glad över den stora uppslutningen. Det visar på intresse och engagemang.

Hon sammankallar den interimsstyrelse som har bildats och den 2 februari träffas arbetsgruppen som hittills engagerat sig i frågan om ett större slakteri till Västnyland.

- Interrimsstyrelsen ska nu ännu mera konkret gå igenom investeringskalkyler och verksamhetsberäkningar och fundera över den rätta bolagsformen.

Från vänster; Micael Hornborg från Laxpojo gård, Helena von Limburg Stirum från Koskis gård, Mårten Forss från Westankärr, Ann Storsjö från Nyby gård samt Gustav Rehnberg från Gårdskulla är alla med i arbetsgruppen för ett slakteri i Västnyland.
Bildtext Arbetsgruppen består av Micael Hornborg från Laxpojo gård, Helena von Limburg Stirum från Koskis gård, Mårten Forss från Westankärr, Ann Storsjö från Nyby gård samt Gustav Rehnberg från Gårdskulla. Anna Alm från Mörby gård saknas på bilden.
Bild: Yle/Malin Valtonen

På plus i Västankvarn?

För att det kombinerade slakteriet och styckeriet ska bära sig ekonomiskt är det av yttersta vikt att få med möjligast många intresserade producenter, säger Storsjö.

- Kalkylen utgår från minimi 500 djur i året. Men om volymen kan växa till omkring 1000 djur kan vi också få ner slaktpriset.

Uppskattade driftskostnader för slakteri på Västankvarn gård

500 djurenheter om året (225 000 kg)

- Kostnader för två arbetstagare: 120 000 euro
- Total kostnad: 293 000 euro
- Slaktavgiften 1,58 euro per kilogram (med avskrivningar inräknade)

1000 djurenheter om året (450 000 kg)

- Kostnader för tre arbetstagare: 180 000
- Totalt kostnad 481 000 euro
- Slaktavgiften 1,21 euro per kilogram (med avskrivningar inräknade)

En kartläggning visar att ungefär hälften av 160 tillfrågade producenter i östra och västra Nyland samt i Åboland och södra Tavastland är intresserade av det nya slakteriet. Det torde räcka för att satsningen ska bli verklighet, bedömer Storsjö.

Samlad service

Nyby gård anlitar för tillfället ett slakteri i Orimattila och sköter styckningen i Helsingfors. Fördelen med planerna i Västankvarn är att bägge funktioner kunde skötas på samma ställe, jämsides med förädling.

Ett lokalt slakteri av den kaliber som planeras vore viktigt också om man ser till helhetsbilden för västnyländska producenter och konsumenter, säger Ann Storsjö.

- Vi har ju gått ut med visioner om att bli en betydande matregion. Det har gjorts steg i rätt riktning men det här är ju verkligen ett kliv från ord till handling.

Det är viktigt för kunden att styckningen blir så tillfredsställande som möjligt och att kvaliteten är god. Ett närslakteri gör det också lättare att ta till vara och erbjuda inälvor.

Västnyland kan också

De österbottniska erfarenheterna från en motsvarande slakterisatsning ger framtidstro.

- Jag kan inte tro att vi här i Västnyland kan vara sämre än andra regioner. Det ska gå att få slakteriet kostnadseffektivt. Aktiebolaget Svenska småbruk och egna hem tog initiativet och de kommer också att vara med i inledningsskedet. Hur ansvarsfördelningen ser ut i fortsättningen är ännu öppet, säger Storsjö.