Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Greenpeace kritiserar avverkningar i Lappträsk

Från 2015
Uppdaterad 22.01.2015 15:18.
Tallskog
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Miljörörelsen Greenpeace ryter nu till om Forststyrelsens planer på omfattande avverkningar i Lappträsk i Östnyland. Avverkningarna skulle omfatta tiotals hektar värdefull granskog.

Matti Liimatainen som är skogsansvarig vid Greenpeace kontor i Helsingfors påpekar i en blogg att området har hundratals hektar orörd granskog, små torvplättar i naturtillstånd och vackra bergsområden.

På området finns åtminstone 18 arter som är listade som sällsynta i vår natur, såsom lavar, mossor och fågelarter. Liimatainen från Greenpeace påpekar att många av arterna är särskilt ovanliga i Södra Finland då passande livsmiljöer radikalt har minskat i antal. Bland de fågelarter som påträffas i Lappträskskogarna nämner Liimatainen tjädern, flugsnapparen, trädkryparen och tretåig hackspett.

Bara en liten del av skogen skyddad

Greenpeace kritiserar att bara en liten del av de värdefulla skogarna i Lappträsk är skyddade. I mitten av det område som ska avverkas finns ett skyddat område på 21 hektar. Det handlar om området kring Loberget. Runt det skyddade området finns det enligt Greenpeace stora områden med gammal granskog som hotas av avverkning.

Forststyrelsen planerade redan avverkningar på området åren 2010 och 2011. Den gången var det riksdagsledamoten Pertti Salolainen som fick planerna avstyrda. Den här gången planerar Forststyrelsen enligt Greenpeace betydligt mera omfattande avverkningar. De skulle spjälka upp det enhetliga barrskogsområdet i Lappträsk.

Naturresursinstitutet Luke har olika forskningsprojekt i Forststyrelsens skogar i Lappträsk. Miljöorganisationer, Luke och Forststyrelsen diskuterar avverkningarna nästa vecka.

Greenpeace hoppas kunna stoppa planerna på avverkningar i Lappträsk eller åtminstone kunna skjuta fram tidtabellen på dem.