Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ögonpatienter till Lojo och Helsingfors

Från 2015
Uppdaterad 23.01.2015 13:20.
Ögonläkarbristen skapar kö för glasögon
Bildtext Ögonläkarbristen skapar kö bland dem som behöver skaffa nya glasögon.
Bild: Yle/Monica Slotte

Det är ont om ögonläkare i Västnyland och remisspatienter måste nu resa längre bort för vård. Läkarstationen Ekenäs Öga som haft ett avtal med sjukvårdsdistriktet erbjuder för tillfället inga läkartjänster.

Ögonkliniken vid Helsingfors universitets centralsjukhus hade ett avtal med Ekenäs Öga vilket gjorde att den lokala ögonläkarstationen kunde anlitas inom den offentliga sektorn.

Ekenäs Öga kan för tillfället inte erbjuda läkarvård vilket föranleder nya arrangemang.

- Ögonkliniken har gett direktivet att skicka våra patienter till Lojo sjukhus i första hand. Akuta och allvarligare ögonåkommor hänvisas till Helsingfors, säger Marianne Gripenberg-Gahmberg, direktör för Västra Nylands sjukvårdsområde (VNS).

Marianne Gripenberg-Gahmberg är direktör för HNS
Bildtext Samarbetet med Ekenäs Öga har gått bra, enligt Marianne Gripenberg-Gahmberg.
Bild: Yle/Monica Slotte

Ögonvården speciell

Ögonläkarverksamheten i regionen har långt vilat på privat grund. Det gör att den skiljer sig från annan specialiserad vård där det finns en primärhälsovård och en specialsjukvård och dessutom privata läkare.

Inom den offentliga sektorn har ögonpatienter som dagtid sökt vård betjänats av hälsovårdscentralen och därifrån sänts vidare till ögonkliniken i Helsingfors.

Akuta fall som sökt sig till sjukhuset har också fått remiss till huvudstadskliniken. Vid åkommor av akut art som hänger ihop med någon annan sjukdom konsulteras i första hand ögonkliniken.

Inga nya aktörer

Enligt Marianne Gripenberg-Gahmberg är det inte aktuellt att anlita andra privata ögonläkare för lokala patienter.

- Det fungerade ju så bra eftersom ögonkliniken upphandlade verksamheten för länge sedan och gjorde ett avtal med Ekenäs Öga, som betjänade oss alldeles oerhört bra. Mig veterligen har det inte varit på tapeten att göra några nya upphandlingar. Bollen ligger egentligen på ögonklinikens bord.

Vid Ekenäs Öga försöker man fortsättningsvis rekrytera läkare och hitta en lösning som gör att verksamheten kan fortsätta. Det kan bli fråga om att hyra ut ögonläkarstationen eller sälja den till en lämplig aktör. Ögonläkare Eva Forsman, som gick bort i medlet av januari, hade under ett par års tid försökt hitta en efterträdare.

Ögonläkarstationen har många glaukompatienter som nu uppmanas söka sig till en annan läkare. Patienter med pågående betalningsförbindelse kan söka sig till Lojo sjukhus. Vissa patienter har också valt att söka sig till Helsingfors för vård eller anlitat en privat läkare.

Längre bort men tryggad

Jukka Moilanen är biträdande överläkare vid ögonkliniken i Helsingfors. Han bedömer att fler västnyländska patienter inte föranleder några förändringar eller problem för deras del.

- Mängden ögonpatienter som kommer från Ekenäs och Västnyland är rätt liten om man beaktar klinikens hela klientel och vissa hävisas ju till Lojo sjukhus. Lojo-kliniken fungerar för tillfället med maximal kapacitet och ansvarsfördelningen fungerar väl.

Maximal kapacitet i Lojo

Ögonkliniken i Lojo fungerar som en allmän ögonpoliklinik som tar sig an t ex starroperationer medan svårare eller akuta åkommor sköts i Helsingfors.

Väntetiden styrs av remissen och hur pass brådskande åkomman är, inte av boningsorten.

Till ögonpolikliniken ska man få komma inom tre månader, på operation inom sex månader.

Jukka Moilanen har förståelse för att ögonpatienterna vill behandlas lokalt. Också han understryker hur väl samarbetet med Ekenäs Öga fungerat.

Om det i framtiden finns läkarservice vid ögonläkarstationen kommer ärendet eventuellt i ett nytt ljus.

Kö för glasögon

Vid Bromans optik i Ekenäs känner man också av ögonläkarbristen, berättar optometristen Lynn Björkqvist.

Linn Björkqvist är optometrist
Bildtext Det finns en stor efterfrågan på ögonläkartjänster, säger optomeristen Lynn Björkqvist.
Bild: Yle/Monica Slotte

- Förfrågningarna har ökat. Det är hela tiden någon som ringer och frågar efter ögonläkare. Vår läkare kommer varannan vecka och kan då ta emot 8 patienter. Just nu har vi köer fram till april. Det är inte alla som orkar vänta, man vill ju ha sina glasögon direkt.

Det nära samarbetet med en ögonläkare är viktigt för också för optikern när det gäller den dagliga diagnostiseringen och behandlingen av sjukdomar och ögonåkommor.

Radio Vega Västnyland

6:00