Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Se upp! Här är Helsingfors farligaste korsningar

Från 2015
Uppdaterad 23.01.2015 13:36.
Trafikolyckor
Bild: Yle/ Johannes Tabermann

Statistik visar nu var de farligaste ställena i Helsingfors är för bilister, fotgängare och cyklister. Överlag är det ändå tryggare att röra sig i trafiken i Helsingfors än i landet i övrigt.

Statistiken gäller för åren mellan 2009 och 2013 och det är fråga om olyckor som har kommit till polisens kännedom.

Stadens farligaste korsningar ligger vid huvudgatorna i centrum, speciellt södra ändan av Mannerheimvägen och Mechelingatan är farlig. Den farligaste korsningen är Mannerheimvägen - Brunnsgatan - Simonsgatan, det vill säga mellan Sokos varuhus och Forum i centrum. Där skedde 26 olyckor mellan 2011 och 2013. Övriga farliga korsningar finns utprickade på en karta längre ner i artikeln.

Det farligaste avtaget är avtaget från Lahtisleden till Ring ettan. Där skedde 76 olyckor och 15 personskador mellan 2011 och 2013. Nästfarligast är avtaget från Tavastehusleden till Ring ettan och tredje farligast avtaget från Tusbyleden till Ring ettan.

Här ligger stadens tio farligaste korsningar

Tryck på nålarna för att se hur många olyckor och hur många personskador som uppkommit i korsningen mellan 2011 och 2013.

Den interaktiva kartan finns inte längre tillgänglig och har därför tagits bort från artikeln 15.12.2020.

Fotnot: Hur farlig en korsning är uppmäts enligt Empirical Bayes-indexet, där tryggheten i en korsning fastställs i jämförelse med hur det ser ut i liknande korsningar.

Därför skadas fotgängare

För fotgängare är korsningen mellan Simonsgatan och Georgsgatan farligast. Där ägde nio fotgängarolyckor rum mellan 2009 och 2013. Sju av dessa ledde till personskador. Fotgängarolyckorna har alltid förorsakats av att en fotgängare gått mot rött ljus och blivit under en buss eller en spårvagn som kommit från Mannerheimvägen.

På andra plats när det gäller fotgängarolyckor kommer spårvagnshållplatsen utanför Nationalmuseet. Där har en fotgängare dött under den här tidsperioden. Av de dödsfall i trafiken som har skett mellan 2009 och 2013 har majoriteten drabbat fotgängare.

För cyklister har det mellan 2009 och 2013 skett sex olyckor var i tre olika korsningar. Det är fråga om korsningen mellan Sörnäs strandväg och Vilhelmsbergsgatan, Malmbågen och Orrmossevägen samt Bölegatan och Magistratsporten.

2013 skedde det sammanlagt 409 trafikolyckor i Helsingfors, vilket är en liten nedgång från året innan. Nio olyckor hade dödlig utgång.

I Helsingfors skadades 67 personer per 100 000 invånare under 2013, vilket är under landets medeltal 98.

Trafikolyckor i Helsingfors kostade under de här fem åren uppskattningsvis 30-40 miljoner euro årligen för staden.