Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Kommunerna hyfsade på offentlighet

Från 2015
Uppdaterad 19.03.2015 10:49.
Lyftbild 2 för spotlight granskar
Bild: Yle

Kommuner ska ge ut information och dokument. De lyder under offentlighetslagen utan diskussion. Men flera kommuner i Svenskfinland slarvar med eller helt enkelt struntar i kravet på offentlighet.

För att kontrollera att kommunerna kan sin offentlighetslag skickade Spotlight ut en begäran om information till ett effektiverat äldreboende per kommun i Svenskfinland.

Samma förfrågan gick också ut till ett stort antal privata producenter av effektiverat äldreboende i de här kommunerna. Med det här ville vi granska hur väl offentlighetslagen fungerar oberoende av om vården produceras av en kommunal enhet eller ett privat bolag.

Offentlighetslagen gäller i främsta hand kommuner och staten. Den heter ju också Lag om offentlighet i myndigheters verksamhet. Därför borde kommunerna kunna lagen och veta hur man ska agera när det kommer en förfrågan om att få ut ett dokument.

Kommunerna duktigare än de privata företagen

Vi begärde ut arbetsturlistor för en tvåveckorsperiod i september från vårdhemmen. Begäran gick ut till 30 kommunala vårdhem från Lovisa i öster till Karleby i norr.

Två av Svenskfinlands kommuner, Kronoby och Pyttis driver inga egna demenshem utan har lagt ut allt sitt demensboende på entreprenad.

Vi fick svar från 29 kommunala vårdhem och av dem skickade 21 hem arbetsturlistor. Från fem kommunala hem fick vi någon typ av information. Tre kommunala vårdhem argumenterade för att inte ge ut någon information alls.

- Om man lyder lagen skall man lyda den till hundra procent. Det räcker inte med 73 procent. De här 27 procent som har slarvat har inte följt lagen här, säger Olli Mäenpää professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors Universitet.

Olli Mäenpää är professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors Universitet
Bildtext Olli Mäenpää är kritisk till hur kommunerna följer offentlighetslagen
Bild: Yle / Jonna Nupponen

I vårt material är de kommunala vårdhemmen betydligt färre än de privata hemmen därför är de inte direkt jämförbara. Men tydlig är ändå att kommunerna svarat i mycket större utsträckning än de privata vårdhemmen.

På kommunförbundet sticker den kommun som inte svarat alls i ögonen på direktören för den juridiska enheten Arto Sulonen.

- Kommunerna har en skyldighet att svara på en dokumentförfrågan som den här. De måste svar ja eller nej och ger de inte ut dokumentet måste de motivera beslutet. Att låta bli att svara är inte ett alternativ, säger Arto Sulonen.

Total tystnad från Korsnäs

Endast Korsnäs kommun har reagerat med total tystnad på Spotlights begäran. I Korsnäs säger Ingegerd Till-Norrdahl, chef på vårdhemmet Annahemmet, att det skett ett mänskligt misstag.

- Personalen har inte fattat innebörden. Vi är inte emot det här på något vis, men det är ovanligt att det kommer sådan här förfrågningar. Den borde ha kommit till mig för det är jag som gör arbetsturlistorna, säger Ingegerd Till-Norrdahl.

Olli Mäenpää är inte förvånad.

- Jag har uppfattat att det finns luckor i hur man tillämpar lagen och hur väl man ens vet om lagens innehåll och de plikter den medför. På så sätt är det inte alls förvånande, säger Mäenpää.

Vi har inte resurser att samla in informationen du begär. Den administrativa personalen är för närvarande permitterad - Kyrkslätt

Vasa duktiga på sin egen offentlighet

Annika Ikkala-Västi har varit vårdchef för serviceboende i Vasa i drygt tre år. Hon tycker att det är självklart att svara på de frågor som kommer från till exempel journalister. Att ge ut arbetsturlistor till Spotlight gjorde hon också utan betänkligheter.

- Arbetsturlistorna finns ju också synliga på väggen i servicehemmet, så det är inget hemligt.

Ikkala-Västi säger att alla vårdare inte nödvändigtvis tycker att listorna ska finnas på väggen, men så är det bara, konstaterar hon. När det gäller offentlighetslagen anser Annika Ikkala-Västi att det är en viktigt lag.

- Det är viktigt med insyn. Vår verksamhet klarar nog dagsljus, vi har inga hemligheter. säger hon.

På kommunen är man noga med offentlighetsprincipen, men när det kommer till Vasas privata producenter av effektiverat äldreboende är svarsbenägenheten inte alls den samma. Av de fem privata vårdhem som fick Spotlights begäran skickade inte ett enda hem arbetsturlistor. Hur staden instruerar sina privata producenter i frågor som gäller offentlighet är en fråga Annika Ikkala-Västi inte vill diskutera.

Bristfälligt från Sibbo

Fem kommunala vårdhem skickade någon typ av information som svar på Spotlights begäran men inte de arbetsturlistor vi begärde. I stället fick vi sammanfattningar av bemanningstätheten eller arbetade timmar under de veckor som efterfrågades. Bland dem finns Sibbo kommun.

Helena Räsänen som är servicedirektör på äldreomsorgen i Sibbo vill inte försvara kommunens svar och säger genast att man borde ha agerat annorlunda. Hon menar att det starka skyddet av klienternas integritet inom social- och hälsovården som personalen har i ryggmärgen här har spelat dem ett spratt.

- Om sanningen ska fram så har man inte haft tillräckligt med kunskap om att arbetsturlistor är helt offentliga dokument. Man har säkert också velat skydda personalens integritet, säger Helena Räsänen.

Helena Räsänen berättar att frågan nu har diskuterats både i social- och hälsovårdens och i äldreomsorgens ledningsgrupp i Sibbo och från och med nu skall personalen informeras och få tydligare direktiv.

De privata producenterna kommer också att få instruktioner om hur man skall agera när det kommer förfrågningar av det här slaget, menar Helena Räsänen. Av Sibbos privata producenter har ett vårdhem skickat turlistor till Spotlight och från ett hem har inget hörts.

- Det är absolut inte vår kultur i Sibbo kommun att hålla inne med offentlig information. Tvärtom är öppenhet något vi lägger vikt vid i kommunens verksamhet, säger Helena Räsänen.

Blankt nej från Vanda – först

Vanda stad är den enda kommun som skickat ett skriftligt svar där de motiverar varför de inte tänker ge ut arbetsturlistor till Spotlight.

Dokumenten är uppgjorda för internt arbete och faller därför utanför offentlighetslagstiftningen - Vanda

Det här är helt i enlighet med vad offentlighetsprinciperna kräver, ger man inte ut ett dokument skall man kunna motivera det och även hänvisa till besvärsinstans.

I professor Olli Mäenpääs ögon ser Vandas linje offentlighetsfientlig ut. Han menar att man går emot offentlighetslagstiftningens anda där utgångspunkten är att lagen skall tolkas offentlighetsvänligt.

- Det här visar att Vanda mycket väl vet vilka deras plikter är men de försöker tolka lagen så snävt som möjligt för att komma undan, säger Olli Mäenpää.

Vanda kollar upp reportern

På Vanda stad möts jag av servicechefen för vårdboende Minna Lahnalampi-Lahtinen och sakkunnig Kristiina Matikainen som tillsammans vill förklara att Vanda ingalunda är en offentlighetfientlig kommun. På bordet ligger en kopia av arbetsturlistan jag frågat efter.

De hänvisar till det skriftliga avslaget. Förvaltningens jurist anser att arbetsturlistor inte är dokument som lyder under offentlighetslagen. Under samtalets gång blir det mer och mer klart att det också finns andra orsaker.

- Man kan ju fråga sig varför vi agerar så här. Men jag har här i samtalet med dig försökt föra fram att om vi endast ger en turlista godtyckligt säger den inget om helheten, framförallt om man inte kan tolka den. Vem som helst hade ju kunnat fylla i vad som helst här om man velat vara ohederlig, säger Minna Lahnalampi- Lahtinen.

Minna Lahnalampi- Lahtinen är servicechef för vårdboende i Vanda
Bildtext Minna Lahnalampi- Lahtinen är vårdchef i Vanda
Bild: Yle / Jonna Nupponen

- Vi visste ju inte heller varför du bad att få turlistan. Hade det inte varit snyggt att motivera orsaken från början. Då hade du kanske fått den genast, lägger kollegan Kristiina Martikainen till.

Enligt offentlighetslagen skall inte den som begär ut dokument behöva argumentera för sin sak eller motivera varför man vill ha dem. I Vanda är man tydligt mån om sin offentlighetsbild och vill gärna styra över vilken typ av publicitet man får.

Privata producenter instrueras

Vanda stad har även instruerat sina privata producenter av minnesvård att inte svara på Spotlights enkät.

- I våra avtal med de privata tjänsteproducenterna har vi inskrivet vissa krav på att de måste agera öppet mot oss på kommunen. Men vi kan ju inte tvinga dem att agera öppet gentemot andra, säger Kristiina Matikainen.

Under samtalet med Minna Lahnalampi-Lahtinen och Kristiina Matikainen får jag en gedigen lektion i övervakningsprocesserna inom kommunens boendetjänster och när jag tackar för mig har jag med mig en ansenlig hög med styrdokument och rapporter som berör Vandas effektiverade minnesboenden.

Och sist men inte minst, får jag den arbetsturlista jag tidigare inte fick. Jag har passerat granskningen.

- Efter det här samtalet och när vi träffat dig ansikte mot ansikte så kan vi ge ut dokumenten. Vi har inget att dölja och vi kan även ge ut turlistor för våra privata boenden så att vi täcker över personalens namn, säger Minna Lahnalampi- Lahtinen.

Professor Olli Mäenpää är i det stora hela besviken på de resultat Spotlight fått från de kommunala vårdhemmen.

- Vi har här en mycket viktig lag som inte tillämpas som den borde. Inom ett område där lagen skulle vara mycket relevant, säger Olli Mäenpää.

Läs också:
Privatiserar vi ihjäl öppenheten?
Privata vårdhem dåliga på offentlighet
Spotlight testade öppenheten – här är resultaten
Kommentaren: Offentligt men ändå inte

Mer om ämnet på Yle Arenan