Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Spotlight testade öppenheten – här är resultaten

Från 2015
Uppdaterad 27.01.2015 14:19.
Minnen ur gamla fotoalbum
Bild: Yle / Jonna Nupponen

Vi bad att få ut arbetsturlistor för en tvåveckorsperiod i september från effektiverade äldreboenden i Svenskfinlands kommuner. Vi ville testa hur väl offentlighetslagen fungerar oberoende av om vården produceras av kommunen eller ett företag.

Jag är inte redovisningsskyldig till er. Inte är det här väl lagstadgat? Om det är det så vilken lag grundar det sig på?
- Förening i Jakobstadsnejden

Inalles e-postade vi 156 vårdhem för effektiverad åldringsvård. Vi valde både kommunala enheter och privata vårdhem som säljer tjänster till kommunen. Vi ville se om vi kan få ut arbetsturlistorna och med vilka argument vi nekas dem.

Främst ville vi testa i vilken mån de privata producenterna av kommunala tjänster uppfattar att de omfattas av offentlighetslagen och är beredda att ge ut dokument om sin verksamhet.

Men vi ville också kontrollera om kommunerna kan den offentlighetslag som binder dem hårdare än de privata företagen. Därför gick begäran ut till ett kommunalt vårdhem per kommun i Svenskfinland.

Varför arbetsturlistor ?

Dom (personalen) har nog sett den men inte tänkt mer på det. - Korsnäs kommun

Personaltätheten inom äldrevården har legat på tapeten sedan äldreomsorgslagen stiftades. I den skrevs ingen siffra in, men rekommendationen är 0,5 vårdare per klient. Därför kan en arbetsturlista vara intressant för en journalist. Det finns en anledning att kunna kontrollera hur väl rekommendationen uppfylls.

Det är inte oproblematiskt att begära ut arbetsturlistor. Ett problem är att de flesta turlistor innehåller personalens namn och då väcks frågan om integritetsskydd. Ur majoriteten av de 48 turlistor Spotlight fick ut är personalens namn borttagna på sätt eller annat.

Många instanser följer med personaltätheten inom äldrevården, vilket kan sänka benägenheten att svara på ytterligare en begäran. Bland annat gör Institutet för hälsa och välfärd, THL årligen en stor kartläggning av personalen på äldreboenden. Flera av vårdhemmen i vårt material som inte skickat turlistor hänvisar till just THL.

Men grundfrågan står kvar: Får man ut turlistor från vårdhemmen – både kommunala och privata - eller inte?

Så här svarade vårdhemmen

Av det tillfrågade 156 vårdhemmen svarade 106 på vår begäran. Den totala svarsprocenten blir 68 procent. Resten svarade aldrig på Spotlights begäran.

Alla som svarat
Bildtext Alla som svarat på enkäten
Bild: Yle / Johan Lindström

Av de 106 vårdhemmen som svarat, skickade 48 arbetsturlistor, resten skickade någon typ av sammanfattning eller ingen information alls. De flesta som inte skickade någon information alls hänvisade till THL:s kartläggning av personaltätheten inom äldrevården.

Professorn i förvaltningsrätt vid Helsingfors Universitet Olli Mäenpää är missnöjd med antalet svar Spotlight fått.

- Det är ett mycket problematiskt magert resultat du har fått. Det visar på att man inte tar lagen på allvar eller inte ens vet att man är bunden av lagen, säger Olli Mäenpää.

Så här svarade de kommunala vårdhemmen

De kommunala vårdhemmen som fick förfrågan var inalles 30 stycken. Det är betydligt färre än de privata vårdhemmen så de två grupperna är inte direkt jämförbara. Men tendensen är tydlig. De kommunala vårdhemmen är duktigare på att svara. Endast från en kommun, Korsnäs kom inget svar alls.

Alla kommunala vårdhem som svarat
Bildtext Alla kommunala vårdhem som svarat
Bild: Yle / Johan Lindström

Av de 29 kommunala vårdhem som svarat skickade 21 vårdhem arbetsturlistor. Fem kommunala vårdhem skickade någon typ av sammanfattning över bemanningen. Tre kommuner skickade ingen information alls.

- Om man lyder lagen skall man lyda den till hundra procent. Det räcker inte med 72 procent. De 27 procent som har slarvat har inte följt lagen här, säger Olli Mäenpää.

Så här svarade privata sektorn

I vilken utsträckning den privata sektorn lyder under offentlighetslagen är inte solklart. Olli Mäenpää menar att när ett privat företag producerar tjänster för kommunen lyder det under offentlighetslagen precis som kommunen gör.

Arto Sulonen på kommunförbundets är inte lika säker på det. Enligt honom är graden av offentlighet en överenskommelse mellan kommunen och det privata företaget som måste skrivas in i upphandlingsavtalet.

Svarsfrekvens alla privata vårdhem
Bildtext Svarsfrekvens alla privata vårdhem
Bild: Yle / Johan Lindström

Förfrågan gick ut till 126 privata vårdhem bland dem företag, stiftelser och föreningar. Av dem svarade 77 på e-posten av resten hördes ingenting.

Alla privata vårdhem som svarat
Bildtext Alla privata vårdhem som svarat
Bild: Yle / Johan Lindström

Av de 77 privata vårdhem som svarade på förfrågan skickade 27 vårhem arbetsturlistor. Resten skickade någon form av information eller ingen information alls. De som inte skickade information motiverade det ofta med att de inte lyder under offentlighetslagen, eller att de är redovisningsskyldiga endast till övervakande myndighet.

Vi är rapporteringsskyldiga till kommunen och till Valvira. Vänd dig till dem. Offentlighetslagen gäller inte oss.
- Företag i Lappträsk

- Det är alarmerande att resultatet är så snävt. Det visar att man inte tar offentlighetslagen på allvar. Man kanske inte förstår att det är offentlig service man ger och inte endast företagsverksamhet, kommenterar Olli Mäenpää.

Tredje sektorn har en något högre allmän svarsprocent än företagen, däremot ligger de nästan lika när det gäller att ge ut arbetsturlistor. 17 företag (38 procent) har gett ut arbetsturlistor och 10 föreningar har gjort det samma (31 procent).

Olli Mäenpää är förvånad över att det som traditionellt kallas tredje sektorn (allmännyttiga föreningar och stiftelser) inte når upp till en högre svarsprocent. Mäenpää säger att han hade trott att tredje sektorn skulle ligga närmare den offentliga sektorn än helt privat företagsverksamhet.

Olli Mäenpää ser en lucka i lagstiftningen som gör det möjligt för de privata företagen att inte ge ut uppgifter till allmänheten. Lagen kräver inte att kommunerna som uppdragsgivare övervakar att också offentlighetslagen följs av de privata tjänsteproducenterna.

- Det kan uppstå en ännu större brist på öppenhet om man inte övervakar att också företagen följer den lagstiftning som tillämpas på offentliga tjänster, säger Olli Mäenpää.

HELA STATISTIKEN kan du granska här.

Läs också:
Privatiserar vi ihjäl öppenheten?
Kommunerna hyfsade på offentlighet
Privata vårdhem dåliga på öppenhet
Kommentaren: Offentligt men ändå inte

Mer om ämnet på Yle Arenan