Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Ekenäs hvc blir psykiatricentrum

Från 2015
Uppdaterad 26.01.2015 18:40.
Ekenäs hälsovårdscentral
Bildtext Ekenäs hvc- blivande psykiatricentrum?
Bild: Yle/Maria Wasström

En del bitar i det stora vårdpusslet som Raseborgs stad och Västra Nylands sjukvårdsområde försöker lägga har i dag (23 januari) klarnat. Mycket är ännu oklart, flera av sjukhusets avdelningar ska vara utflyttade redan i sommar men ingen vet ännu vart.

De psykiatriska avdelningarna i Ekåsens sjukhus måste flytta eftersom Raseborgs nya stadshus ska inrymmas i Ekåsen från och med 1 januari 2017, vilket startar en stor flyttrumba i Ekenäs.

Avdelningarna för psykiatri föreslås då flytta till hälsovårdscentralen i Ekenäs centrum. Tanken är att hvc ska bli ett sorts psykiatricentrum med plats för både vuxen- och ungdomspsykiatri och också för missbrukarvården, den så kallade Katkon.

Det ska finnas åtta vuxenpsykiatriska platser, fyra ungdomspsykiatriska och fyra avvänjningsplatser. I dagens läge finns det 14 vuxenplatser och fem ungdomsplatser. Vad gäller barnpsykiatrins platser är ännu allt öppet.

Det är staden som ska stå för renoveringskostnaderna, som enligt Västra Nylands sjukvårdsområdes beräkningar kan röra sig om flera miljoner euro. Enligt stadens tidtabell är fastigheten grundrenoverad inom nästa år.

Den psykiatriska öppenvården för både barn och vuxna ska placeras i den gamla sjukvårdsskolan på Raseborgsvägen 5. Stället kan också fungera för dagsjukhusverksamhet. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna är redan nu där, de flyttade nyligen in på grund av problem med inomhusluften vid fastigheten på sjukhusområdet där de verkade.

Ekenäs hvc till gamla BB

Ekenäs hvc ska sedan istället flytta till den gamla BB-flygeln i sjukhuset. Det betyder att hvc, jouren och laboratoriet verkar nära varandra och kan samverka bättre, på samma ställe finns också jour- och uppföljningsavdelningen.

Men på den gamla bb-avdelningen finns i dag avdelningen för barn- och ungdomspatienter, öron-, näs- och halspatienter och gynekologiska patienter samt barnpolikliniken. Det är oklart vart all den här verksamheten ska flytta och det är svårt att hitta en lösning på det och därför har man från sjukhusets sida hela tiden förespråkat en lösning där psykiatrin skulle ha fått en tillfällig byggnad invid sjukhuset. Kommunerna var dock eniga om att den nu tilltänkta lösningen var den bästa.

Det här betyder att de här avdelningarna ska bort redan i sommar, men vart och hur är ännu helt öppet.

Bädden tillbaka till samma ställe

Hälsocentralens vårdavdelning, den så kallade bäddavdelningen som nu verkat i Mjölbolsta, ska tillbaka till sin gamla plats invid sjukhuset, där Katkon nu verkat. Bädden ska flytta in senast i februari 2016.

Förslaget ska nu läggas fram till nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde.

Kommunala tjänstemän från Raseborg, Hangö och Ingå möttes i dag med tjänstemän från Västra Nylands sjukhus och kom överens om det här.

Ärendet verkar vara klappat och klart från tjänstemännens sida, men politikerna har ännu inte sagt sitt. VNS-nämnden får en beredning av ärendet till sitt möte den 5 februari, men det är egentligen HNS lokalcentral, som sköter alla frågor om lokaliteter, som har sista ordet så länge det inte handlar om stora grundrenoveringar eller investeringar. Raseborgs stad torde behandla detta i grundtrygghetsnämnden och vid behov i styrelsen.

14.1.2015 Sjukvården kan flytta i en barack

Artikeln har uppdaterats.

Diskussion om artikeln