Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fortsatt tvist om bergsbrytningen i Bengtsmora

Från 2015
Uppdaterad 26.01.2015 18:07.
Ingarskila å i Ingå.
Bildtext Täktområdet är en del av avrinningsområdet för Ingarskila å.

Ingå och Raseborg har olika åsikt om behovet av miljökonsekvensbedömning för marktäkten i gränsområdet mellan kommunerna. Frågan går vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Vasa förvaltningsdomstol förkastade i december Ingå byggnads- och miljönämnds besvär över Raseborgs miljö- och byggnadsnämnds beslut att bevilja bolaget Murskepojat Oy miljötillstånd för bergsbrytning och krossning i Bengtsmora.

Ingå kommun håller fast vid att det måste göras en miljökonsekvensbedömning. Ingå miljö- och byggnadsnämnd kräver att Murskepojat tillsammans med övriga marktäktsinnehavare i Ristensområdet utför en miljökonsekvensbedömning.

Viktiga naturvärden

Motiveringarna är bland andra att täktområdet utgör en del av avrinningsområdet för Ingarskila å. Det har planterats havsöringsyngel i bland annat Ristensbäcken som en del av målsättningen att iståndsätta ån.

Ingås miljöchef Patrik Skult skriver i besvärstexten att de nuvarande täktområdena på sammanlagt 38,6 hektar borde räcka för att göra en miljökonsekvensbedömning. Dessutom är området i landskapsplanen som har märkts ut som stenmaterialtillgångar över 100 hektar stort.

Om täktverksamheten fortsätter finns det enligt besvärstexten "risk att ett mer eller mindre sammanhängande område på hundratals hektar marktäkt förverkligas utan miljökonsekvensbedömning, med myndigheternas godkännande, i direkt strid med MKB-direktivets avsikt och ändamål".

Inget måste

Miljöbyrån i Raseborg hade ursprungligen föreslagit att en miljökonsekvensbedömning ska göras eftersom området är så stort men Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) sa att det inte behövs.

I den situationen kan man inte göra så mycket annat än att följa lagen och NTM-centralen, uppger man vid miljöbyrån. Och det finns inga specialvillkor för gränsområden.

Samarbete i gränsområde

Enligt Jorma Laiho, SDP, ordförande för Ingå byggnads- och miljönämnd borde kommunerna tillsammans se till helheten istället för varsin lilla del av ett större område.

- Det är på Raseborgs mark men så långt borta från Ekenäs att det inte känns aktuellt för raseborgarna. Man kunde ta kontakt innan man fattar i beslut i frågor som berör flera kommuner, i det här fallet Ingå, Raseborg och Lojo.

Petri Kajander (SDP) är viceordförande för Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd. Han håller med om att kommunikationen bör förbättras.

- Angränsande kommuner borde kunna samarbeta bättre. Det är onödigt med utdragna processer av den här kalibern. Vi kan bli bättre på att utbyta information, kanske genom att träffas och dryfta gemensamma frågor.

Besvärsrundan kring bergsbrytningen i Bengtsmora startade 2013.

Ingå kommun har lämnat in besväret till Högsta försvaltningsdomstolen innan besvärstiden gick ut den 15 januari.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå ska godkänna besvärstexten på sitt möte den 27 januari.